Nauka o przedsiębiorstwie

note /search

Model produkcyjny i finansowy przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4249

Model produkcyjny- opisuje przedsiębiorstwo jako układ techniczny, który przetwarza energię i materię nakładu w dany produkt. Kładzie nacisk na fakt, że przedsiębiorstwo nie produkuje wartości dodanej, czyli najpierw musi wyprodukować jakieś dobra lub usługi , żeby sprzedać je na rynku. Mod...

Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2499

Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie, istota i cel przedsiębiorstwa. Zasady zarządzania przedsiębiorstwem: Przedsiębiorczość - przedsiębiorstwo powinno ciągle oferować nowe produkty lub usługi, wyszukiwać nowe rynki zbytu, rozwijać się; ważne jest by przedsiębiorca posiadał cechy takie ...

Podział przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3696

L.p. Kryterium podziału Podział przedsiębiorstw 1. wg miar jakościowych i ilościowych (np. ilość zatrudnienia, ilość kapitału, wielkość rocznego obrotu netto) mikro (0-9 osób; roczny obrót netto w mln euro, nie więcej niż 2; suma aktywów z bilansu w mln euro, nie więcej niż 2) małe (10-49 osób...

Podział spółek i przekształcanie się przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2100

Przedsiębiorstwo jednoosobowe: jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela odpowiada on w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania wynikające z działalności firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i osobistym posiada pełne kompetencje decyzyjne łatwość założenia: ...

Przedsiębiorstwo - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1589

Osoba fizyczna - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym , od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych . Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej , czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczn...

Podstawowe relacje ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1806

Najważniejsze wskaźniki: Zmiana stanu - różnica pomiędzy poziomami badanego zjawiska w okresach bieżącym i bazowym; pokazuje ile zwiększył się lub zmniejszył poziom badanego zjawiska; Np. AT: Rok bazowy 150mln Rok bieżący 170mln Zmiana stanu = 20mln Tempo zmian - określa stosunek zmiany stanu...

Total Quality Management

 • Politechnika Wrocławska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4193

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pojęcie jakości nie jest niczym nowym. Z nauki historii powszechnej wiemy, że już w starożytności wprowadzono je po raz pierwszy, co oczywiście nie oznacza, że w umysłach ludzkich nie funkcjonowało wcześniej.

Restrukturyzacja - płynność finansowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1890

POJĘCIE RESTRUKTURYZACJI proces systemowych zmian majątkowych, organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych dostosowanych do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstwa postępowanie diagnostyczne - projektowe, mające na celu uprawnienia systemu zarządzania i systemu eksploatacyjnego...

Biznesplan "Moto centrum"

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 5782

Z.U.H. „Moto-Centrum” Branża motoryzacyjna Podstawowe informacje o firmie I. Nazwa firmy: Zakład Usługowo-Handlowy „Moto-Centrum” II. Przedmiot działalności: - Sprzedaż części samochodowych - Usługi świadczone przez zakład: serwis naprawa lakiernictwo myjnia III. Ilość zatrudnionych osób: ...

Nauka o przedsiębiorstwie zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1953

Modele przedsiębiorstwa w świecie nauk społecznych , nauk prawnych, technicznych : Model ekonomiczny- mikroekonomia, tradycyjna  Teoria  firmy] Model finansowy-  Analiza  finansowa przedsiębiorstwa Model produkcyjny- nauki techniczne, ...