Total Quality Management

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4193
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Total Quality Management - strona 1 Total Quality Management - strona 2 Total Quality Management - strona 3

Fragment notatki:

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pojęcie jakości nie jest niczym nowym. Z nauki historii powszechnej wiemy, że już w starożytności wprowadzono je po raz pierwszy, co oczywiście nie oznacza, że w umysłach ludzkich nie funkcjonowało wcześniej. Kodeks Hammurabiego z XVIII wieku p.n.e. zawierał różne wskazówki i wymagania co do wykonywania danej pracy czy przedmiotu, np. budowy domów. Natomiast samo pojęcie wprowadził dopiero Platon – greckie słowo „poiotes” oznacza „pewnien stopień doskonałości”1.
Źródła ukazują dużo różnych sposobów definiowania tego pojęcia. David A. Garvin, profesor wykładający w Szkole Biznesu na Harvardzie, zaproponował podział na definicje w oparciu o kontekst. W ten sposób podał 5 definicji:
1) bezwzględna – jakość równa się doskonałości,

- Failure Mode and Effect Analysis
Identyfikacja wad i ich eliminacja, lub minimalizacja skutków

4. 6 SIGMA
"Jeżeli nie mierzymy, to nic nie wiemy. Jeżeli nie wiemy, to nie możemy działać. Jeżeli nie działamy, to narażamy się na straty" - dr Mikel J. Harry, jeden z twórców systemu Six Sigma

Aleksandra Kwaśnicka 203487 Nauka o przedsiębiorstwie, czwartek 17:05   
TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
   
WPROWADZENIE  
  
Omówienie  tematu  kompleksowego  zarządzania  jakością  zacznę  od  próby  zdefiniowania 
pojęcia  jakości.  Należy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  pojęcie  jakości  nie  jest  niczym  nowym.  Z  nauki historii powszechnej wiemy, że już w starożytności wprowadzono je po raz pierwszy, co oczywiście nie oznacza, że w umysłach ludzkich nie funkcjonowało wcześniej. Kodeks Hammurabiego z XVIII wieku p.n.e. zawierał różne wskazówki i wymagania co do wykonywania danej pracy czy przedmiotu, np.  budowy  domów.  Natomiast  samo  pojęcie  wprowadził  dopiero  Platon  –  greckie  słowo  „poiotes” oznacza „pewnien stopień doskonałości”1.   
Źródła ukazują dużo różnych sposobów definiowania tego pojęcia. David A. Garvin, profesor 
wykładający  w  Szkole  Biznesu  na  Harvardzie,  zaproponował  podział  na  definicje  w  oparciu  o kontekst. W ten sposób podał 5 definicji: 1) bezwzględna – jakość równa się doskonałości, 2) zorientowana na wyrób – produkt (lub usługa) musi posiadać pewną liczbę pożądanych cech, 3) zorientowana na użytkownika – jakość mierzona w przydatności do użytkowania, 4) zorientowana na wytwarzanie – zgodność produktu (lub usługi) z wymaganiami, 5) zorientowana cenowo – dotyczy stosunku satysfakcji do ceny2.  Według  profesora  Garvina  podejście  należy  zmieniać  wraz  ze  zmianą  etapu,  na  jakim  jest  wyrób  – poczynając od fazy badań rynkowych, przez projektowanie, do produkcji. Jednak najprostszą i, w mojej opinii, najlepszą definicją jakości, jest „wykonywanie rzeczy poprawnie, pod kątem konkurencyjności i produktywności”3.   
Po  własnych  doświadczeniach  jako  konsumentów  czy  użytkowników  przeróżnych 
przedmiotów, możemy jednak stwierdzić, że „istnienia jakości produktu nie zauważamy tak długo, jak długo jest ona w nim zawarta, drastycznie natomiast odczuwamy jej brak”4. Może się to objawiać np. w zgubieniu bagażu przez linię lotniczą, zniszczeniu ubrań przez pralnię, czy dostarczeniu klientowi innego towaru, niż zamówiony5. Takie sytuacje nie tylko kosztują klienta wiele nerwów, ale tworzą realne koszty dla przedsiębiorstw. Koszty jakości dzielimy na koszty prewencyjne, koszty oceny, oraz koszty niezgodności - wewnętrzne i zewnętrzne6. Koszty  prewencyjne  to  takie,  które  są  powodowane  działaniami  mającymi  na  celu  zapobieżenie poja

(…)

…,
 satysfakcja klienta,
 skrócenie czasy cyklu produkcyjnego,
 redukcja kosztów związanych z poprawą błędów, naprawami, złomowaniem,
 poprawa pozycji rynkowej organizacji21.
5. JIT
Angielskie "just in time" oznacza "dokładnie na czas" i jest metodą pozwalająca na
zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją, co pozwala na uniknęcie magazynowania. Głównym
założeniem JIT jest minimalizacja zapasów22.
19
"Zarz…
…. W 1987 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO - International
Organization for Standardization) opublikowała pierwszy zestaw standardów dla zarządzania jakością
- ISO 9000. Otrzymując certyfikat ISO 9000 przedsiębiorstwo potwierdza, że spełnia standardy
wskazane w ISO. Te standardy dotyczą wszystkich organizacji i są akceptowane na całym świecie.
Aby otrzymać certyfikat ISO…
…, przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat. Cały
proces może trwać od 18 do 24 miesięcy i kosztować od 10 do 30 tysięcy dolarów. Certyfikat musi
być odnawiany co 3 lata25.
23
www.centrum.jakosci.pl
"Operations Management", str. 160
25
Tamże, str. 160-161
24
6
ISO 14000
Zapotrzebowanie na uniwersalne standardy dotyczące jakości spowodowały potrzeby rozwinięcia
innych standardów. W 1996 roku Międzynarodowa Organizacja…
…. jak. z przykł.", str. 70
jakosc.biz
21
Tamże
22
Tamże
20
5
6. KANBAN
Słowo Kanban pochodzi z języka japońskiego i oznacza kartkę papieru. Kanban ma za zadanie
sterowanie zapasami. System ten pozwala na prawie całkowitą eliminację magazynów (podobnie jak
JIT).
Cele systemu Kanban można przedstawić za pomocą hasła "7 x żadnych":
 żadnych braków,
 żadnych opóźnień,
 żadnych zapasów,
 żadnych kolejek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz