Podstawowe relacje ekonomiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe relacje ekonomiczne - strona 1 Podstawowe relacje ekonomiczne - strona 2 Podstawowe relacje ekonomiczne - strona 3

Fragment notatki:


Najważniejsze wskaźniki: Zmiana stanu - różnica pomiędzy poziomami badanego zjawiska w okresach bieżącym i bazowym; pokazuje ile zwiększył się lub zmniejszył poziom badanego zjawiska;
Np. AT: Rok bazowy 150mln
Rok bieżący 170mln
Zmiana stanu = 20mln
Tempo zmian - określa stosunek zmiany stanu do poziomu badanego zjawiska w okresie bazowym i pokazuje ile przyrost absolutny jest wyższy lub niższy od poziomu w roku bazowym; wyrażany w %;
Np. Tempo zmian = Wskaźnik dynamiki - relacja poziomu zjawiska w okresie bieżącym do poziomu zjawiska w okresie bazowym; wyrażany w %;
Np. Wskaźnik dynamiki = Wskaźnik struktury - bada udział jednego elementu w całej grupie danego zjawiska; wyrażany w %;
Reguły finans owania: Złota reguła finansowania - pozwala na utrzymanie długoterminowej płynności; nie obciąża przedsiębiorstwa zbędnymi kosztami kapitałów obcych i daje niezależność finansową; Złota reguła bilansowa Rentowność: w ujęciu statycznym - wynik finansowy/nakłady
w ujęciu dynamicznym - przepływy pieniężne na działalności operacyjnej;
Wskaźniki płynności: a) wskaźnik bieżącej płynności - CR - current ratio - ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa są w stanie pokryć zobowiązania bieżące wobec osób trzecich tzn. dostawców, pracowników, budżetu państwa; wyrażany w krotności; zawiera się w przedziale
b) wskaźnik płynności przyspieszonej - QR - quick ratio - określa w jakim stopniu aktywa o podwyższonej płynności pokrywają bieżące zobowiązania; optymalna wielkość=1
c) wskaźnik wysokiej płynności (środków pieniężnych) - jaka część zobowiązań krótkoterminowych może być pokryta z aktywów tzn. środków pieniężnych lub innych inwestycji krótkoterminowych; zawiera się w przedziale
Wskaźniki rentowności: wskaźnik rentowności sprzedaży - ROS - return on sale - jaka jest rentowność sprzedaży, tzn. jaka wielkość zysku przypada średnio na każdą jednostkę przychodu ze sprzedaży (im wyższy tym bardziej efektywne przedsiębiorstwo)
wskaźnik rentowności majątku - ROA - return on Assos- określa rentowność majątku tzn. jaka wielkość zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowania w aktywa przedsiębiorstwa
wskaźnik rentowności kapitału własnego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz