Podział spółek i przekształcanie się przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział spółek i przekształcanie się przedsiębiorstw - strona 1 Podział spółek i przekształcanie się przedsiębiorstw - strona 2 Podział spółek i przekształcanie się przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:


Przedsiębiorstwo jednoosobowe: jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela
odpowiada on w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania wynikające z działalności firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i osobistym
posiada pełne kompetencje decyzyjne
łatwość założenia: wystarczy uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS, nie wymagana minimalna wielkość kapitału, niskie koszty związane z rejestracją
prostota działania: jasny podział praw i obowiązków, łatwość wprowadzania zmian np. w profilu działalności, prostota rozliczeń księgowych (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, korzystanie z ryczałtowych form opodatkowania
ograniczone możliwości stworzenia dużego przedsiębiorstwa
Spółka: (ekonomicznie) zrzeszenie osób lub kapitału celem prowadzenia działalności gospodarczej
(prawnie) umowa zawierana przez wspólników celem prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa zarobkowego lub osiągnięcia w innej formie wspólnego celu gospodarczego Główny podział spółek: wg podstawy ekonomicznej utworzenia: osobowe i kapitałowe
wg zakresu odpowiedzialności wspólników, źródła prawa regulującego, działalności spółki: cywilne (Kodeks Cywilny) i handlowe (Kodeks spółek handlowych)
Spółka cywilna: spółka osobowa!
powstaje w wyniku podpisania umowy pisemnej nie ma osobowości prawnej
za zobowiązania spółki wspólnicy są odpowiedzialni solidarnie, odpowiedzialność nie może podlegać jakimkolwiek ograniczeniom, a każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki do pełnej ich wysokości
odpowiednia dla przedsiębiorstw prowadzonych przez ludzi darzących się wzajemnym zaufaniem i poczuciem odpowiedzialności, przy raczej nie wielkiej skali działalności
jeśli przychody netto przekraczają 400 000euro, spółka cywilna ma obowiązek przekształcenia się w spółkę jawną (wg Kodeksu spółek handlowych) Rodzaj spółki Skrót Rodzaj umowy Odpowiedzialność wspólników Zarządzanie/ Organy Inne uwagi JAWNA sp.j.
umowa pisemna odpowiadająca umowie spółki cywilnej
solidarnie odpowiadają za zobowiązania z uwzględnieniem tzw. odpowiedzialności subsydiarnej (wierzyciel ma prawo dochodzenia swoich pieniędzy z majątku wspólników jeśli dochodzenie z majątku spółki jest niemożliwe)
prowadzenie spraw jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika; jednak umowa spółki lub uchwała może powierzyć zarząd niektórym z nich;
-kiedyś była traktowana jako przedsiębiorstwo o większym rozmiarze; teraz jest nią każda spółka cywilna, której przychody netto ze sprzedaży przekraczają 400 tys. Euro w przeliczeniu na polską walutę, przez kolejne 2 lata obrotowe;


(…)

… prawna (patrz wyżej)
KOMADYTOWA
sp.k.
+ nazwa komplementariusza
w formie aktu notarialnego
komplementariusz - odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem;
komandytariusz - odpowiada tylko do sumy określonej w umowie tzw. sumy komandytowej;
Zgromadzenie wspólników
-sens powstania: chcąc pozyskać kapitał z zewnątrz bez utraty wpływu na zarządzanie;
-komplementariusz (prowadzi i reprezentuje…
… ograniczona do wysokości kapitału zakładowego;
odpowiedzialność ograniczona do wysokości kapitału zakładowego;
Zarządzanie / Organy
-Zgromadzenie Wspólników (uchwałodawczy; podejmuje uchwały dotyczące podziału zysków lub pokrycia strat; zatwierdza sprawozdania, bilans, rachunek z/s, udziela absolutorium zarządowi);
-Zarząd (wykonawczy, powoływany z grona lub z poza spółki; jeśli nie ma ustalonej kadencji…
…; stała kontrola całego zakresu działalności spółki)
-Zgromadzenie Wspólników (uchwałodawczy; podejmuje uchwały dotyczące podziału zysków lub pokrycia strat; zatwierdza sprawozdania, bilans, rachunek z/s, udziela absolutorium zarządowi);
-Zarząd (wykonawczy, powoływany z grona lub z poza spółki; jeśli nie ma ustalonej kadencji to ustala się go po zatwierdzeniu sprawozdań na rok, max 5 lat; na czele stoi…
… to ustala się go po zatwierdzeniu sprawozdań na rok, max 5 lat; na czele stoi prezes, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz)
-Rada Nadzorcza (kontrolny; 3 osobowa, a jeśli publiczna to musi być 5 osób; w składzie nie mogą: członkowie zarządu i ich rodziny, główny księgowy, radca prawny spółki, prokurent-pełnomocnik ustalony notarialnie, który działa w imieniu zarządu pod jego nieobecność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz