Nauka o przedsiębiorstwie - strona 2

note /search

Analiza Swot - Rynek turystyczny

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

SZANSE CZYNNIK WAGA SIŁA ODDZIAŁYWANIA (od 1do 5) OCENA WAŻONA Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego 0,2 3 0,6 Moda na agroturystykę 0,3 5 1,5 Słabo rozwinięty obszar pod względem turystycznym 0,2 4 0,8 Dostępność funduszy pomocowych z ...

Nauka o przedsiębiorstwie hotel projekt

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

Nazwa - „Hotel Promyczek" Sp. z o.o. Siedziba - ul. Kwiatowa 20; 01-234 Zakopane Telefon - 48 12 534 64 39 Adres internetowy- www.Promyczekhotel.zakopane.pl Przedmiot działalności - usługi hotelarskie Struktura: 2 właścicieli, 2 kierowników, 6 kucharek, 4k elnerki, 5 sprzątaczek, 3 bojów hot...

Nauka o przedsiębiorstwie hotel biznesplan projekt

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

Nazwa - „Hotel Promyczek" Sp. z o.o. Siedziba - ul. Kwiatowa 20; 01-234 Zakopane Telefon - 48 12 534 64 39 Adres internetowy- www.Promyczekhotel.zakopane.pl Przedmiot działalności - usługi hotelarskie Struktura: 2 właścicieli, 2 kierowników, 6 kucharek, 4kelnerki, 5sprzątaczek, 3 bojów hotel...

Nauka o przedsiębiorstwie hotel sprawozdanie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Nazwa - „Agroturystyka Promyczek" Siedziba - ul. Kwiatowa 20; 01-234 Zakopane Telefon - 48 12 534 64 39 Adres internetowy- www.Promyczekhotel.zakopane.pl Przedmiot działalności - usługi hotelarskie Struktura: Właściciel, 2 kierowników, 6 kucharek, 4kelnerki, 5sprzątaczek, 1 recepcjonistka, 3...

Prografix projekt drukarni

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

PROGRAFIX Sp. z o.o. Anczakowski Radosław nr indeksu: 118580 Frydrych Maciej nr indeksu: 118630 Rzeszów, 3 listopada 2010 Nazwa firmy:    Prografix Spółka z.o.o Sposób reprezentacji:    Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes działający indywidualnie...

Analiza wewnętrzna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Analiza wewnętrzna (w obrębie przedsiębiorstwa) - jej celem jest identyfikacja, ocena i prognoza własnych zasobów przedsiębiorstwa. Chodzi o : - zasoby rynkowe - ważny jest udział w rynku, poziom cen, grupy klienteli, rozmieszczenie klienteli, kanały dystrybucji wytworzonych towarów, stopień dywer...

Cechy dobrego przedsiębiorcy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1512

Cechy dobrego przedsiębiorcy: musi być aktywny, twórczy, inteligentny, mieć skłonność do działania w warunkach niepewności (być więc odważny), rozważny, mieć wyobraźnie przy podejmowaniu decyzji, być przewidujący, stale analizujący różne warianty rozwiązania określonych zadań, mieć zdolność minimal...

Charakterystyka faz zarządzania strategicznego, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Charakterystyka faz zarządzania strategicznego W zarządzaniu strategicznym wyróżniamy następujące fazy: 1. Formułowanie strategii przedsiębiorstwa Trzeba tu udzielić kompetentnej odpowiedzi na pytania: jakie jest przedsiębiorstwo, czy stosowana dotychczas strategia jest dobra czy budzi nasze wątpli...

Co bada nauka o przedsiębiorstwie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Co bada nauka o przedsiębiorstwie? NOP zajmuje się badaniem relacji ekonomicznych oraz społecznych wewnętrznych przedsiębiorstwa, wynikających z jednostkowego i zawodowego podziału pracy, form i koncepcji kooperacji wewnętrznej, która związana jest z procesem pracy, kombinacją siły roboczej, środkó...

Czynniki kształtujące strukturę organizacyjną, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1918

Czynniki kształtujące strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa 1. Cele i zadania przedsiębiorstwa - z punktu widzenia celów ważne jest: wielkość przedsiębiorstwa, rodzaje działalności przedsiębiorstwa, sposoby prowadzenia tej działalności, rozmieszczenia działalności w przestrzeni; 2. Charakter oto...