Nauka o przedsiębiorstwie - strona 3

note /search

Czynniki kształtujące zapasy produkcyjne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2940

Czynniki kształtujące zapasy produkcyjne przedsiębiorstwa możemy podzielić na: 1. Zewnętrzne: warunki dostaw jakie może wynegocjować przedsiębiorstwo z kontrahentami; rozstrzygnięcia kwestii dystrybucji i transportu; sezonowość; źródła zaopatrzenia (krajowe czy zagraniczne); formy zaopatrzenia (bez...

Dobór instrumentów motywowania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Dobór instrumentów motywowania Konstrukcja bodźców powinna spełniać następujące warunki: 1. Stawiane pracownikowi najemnemu cele powinny być współmierne do oczekiwanego wynagrodzenia; 2. Kierownik musi mieć umiejętności i wolę rzetelnego oceniania stopnia realizacji celu przez pracownika najemnego ...

Nauka o przedsiębiorstwie - dywersyfikacja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Dywersyfikacja - proces przeciwny do specjalizacji, oznacza: rozszerzenie asortymentu wykonywanych towarów, rozszerzenie zestawu różnych technik i technologii zastosowanych w produkcji, rozszerzenie metod zarządzania (mieszane metody). Wyróżniamy: dywersyfikację poziomą - oznacza odejście od specja...

Elementy składowe w raporcie wyceny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Elementy składowe jakie powinien posiadać raport wyceny: 1. Część jawna , ogólnie dostępna - zawiera: dokładny spis treści (główne punkty raportu wraz z podpunktami); opis celu raportu i celu wyceny (dla kogo , w jakim celu, kto będzie odbiorcą, w jaki sposób będzie przedstawiany); cel wyceny przed...

Funkcje zarządzania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Funkcje zarządzania muszą być realizowane na każdym poziomie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Na najwyższym szczeblu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa największe znaczenia mają funkcje: 1. Zarządzania strategicznego; 2. Planowania bieżącego; 3. Organizowania; 4. Oceniania wyników ...

Główne rodzaje potrzeb, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Główne rodzaje potrzeb i ich hierarchia: 1. Potrzeby fizjologiczne - będące podstawą życia: wyżywieniowe, mieszkaniowe, odpowiednie warunki: odpoczynku, snu, zachowania higieny; 2. Potrzeby bezpieczeństwa: stabilności układu, pewności, czystości ekologicznej środowiska naturalnego i czystości środo...

Przetrwanie w organizacji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Głównym interesem każdej organizacji jest przetrwanie, czyli istnienie, konieczność pomnażania rynku. Przedsiębiorstwo wyznacza środki i cele dzięki którym możliwe jest jego przetrwanie i osiąganie korzyści. Cele przedsiębiorstwa są skutkiem oddziaływania interesów poszczególnych grup występujących...

Istota oceny i rodzaje oceny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

Istota oceny i rodzaje oceny Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa to ustalenie stopnia realizacji jego celów i zadań uwzględniające warunki ich osiągania. Ocena to nie jest jednorazowy akt a proces ciągły. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji w przedsiębiorstwie wymaga zawsze oceny, przyn...

Nauka o przedsiębiorstwie - istota, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Istota, struktura i analiza systemów logistycznych Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw, a więc logistyka jest to system steriowania i regulacji przepływu przedmiotów materialnych (dóbr ekonomicznych) i informacji w układzie dostawca- producent- odbiorca. Istotą logistyki są s...