Podstawowe elementy programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa - Kontrola operacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe elementy programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa - Kontrola operacyjna - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe elementy programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
W okresie transformacji najczęściej występujące elementy programu restrukturyzacji to:
1. Podstawowe wyznaczniki (misja, wizja, główne cele) strategii przedsiębiorstwa.
2. Najważniejsze cele i charakter restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
3. Zalecenia zmian i przekształceń w podstawowych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa:
a) działalność operacyjna,
b)system organizacji i zarządzania
c)zasoby przedsiębiorstwa,
d)finanse,
e)struktura własnościowa (prywatyzacja przedsiębiorstwa).
4.Spodziewane efekty oraz kaszty restrukturyzacji wraz z projekcją wynftdwjej przeprowadzenia.
5.Możliwości i ograniczenia (ryzyko) procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Plan i harmonogram działań restrukturyzacyjnych.
W wymiarze praktycznym działania organizacyjne koncentrowały się wokół następujących zadań planu
restrukturyzacji przedsiębiorstwa:
1. Określenie zakresu prac związanych z realizacją zadań,
2. Wyznaczenie jednostek odpowiedzialnych za ich wykonanie,
3. Wy znaczenie terminów realizacji zadań.
Realizacja programu restrukturyzacji.
Koordynacja działań miała najczęściej na celu:
-łączenie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, obejmujących na ogół wiele obszarów, pod kątem
realizacji przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
-optymalne zagospodarowanie środków materialnych i finansowych przeznaczonych na
restrukturyzację, z uwzględnieniem ich koncentracji na zadaniach i przedsięwzięciach uznanych za
priorytetowe,
-pełne wykorzystanie w procesie zmian dostępnego potencjału ludzkiego.
W praktyce niezbędne były dwukierunkowe działania zapewniające:
1.Optymalne zagospodarowanie posiadanych środków własnych przedsiębiorstwa.
2. Pozyskiwanie środków z zewnątrz, przy akceptowalnych warunkach ich wykorzystania w procesie
restrukturyzacji.
Strategiczna i operacyjna kontrola przebiegu zmian.
Kontrola strategiczna obejmowała:
1. Strategiczny nadzór jako globalną funkcję podstawową oraz towarzyszące mu funkcje specjalne.
2. Strategiczną kontrolę realizacji,
3. Strategiczną kontrolę założeń.
Kontrola operacyjna obejmowała:
1.Pomiar efektów dokonanych zmian, czyli ustalenie bieżącego stanu faktycznego
2.Porównanie rzeczywistych wyników z zadaniami przyjętymi w programie i ustalenie ewentualnych
odchyleń
3.Analizę odchyleń
4.Zalecenia kontynuacji lub korekty działań bądź modyfikacji zadań i celów programu restrukturyzacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz