Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia

note /search

Analizy przedprywatyzacyjne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Analizy przedprywatyzacyjne analiza prawna. Analiza prawna obejmuje w szczególności: a) sposób utworzenia przedsiębiorstwa państwowego, b) prawa własności składników majątkowych należących do Spółki, c) ustanowione na rzecz Spółki prawa na gruntach, d) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione n...

Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia - podstawowe pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

Definicja restrukturyzacji przedsiębiorstwa wg C. Suszyńskiego. Definicja restrukturyzacji (wg C. Suszyńskiego): Restrukturyzacja to złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie atr...

Prywatyzacja przedsiębiorstw - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623

Prywatyzacja przedsiębiorstw Prywatyzacja w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji polega na: 1.Zbywaniu należących do skarbu państwa akcji lub udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, 2.Rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przeds...

Restrukturyzacja a TQM - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Restrukturyzacja a TQM. Cele i założenia koncepcji kompleksowego zarządzania Jakością (TQM): 1.TQM koncentruje się na wymaganiach klientów. 2.Klient wewnętrzny jest tak samo ważny jak klient zewnętrzny. 3.Jakość określa się jako pełne zaspokojenie ustalonych wymagań klientów przy najniższych ko...

Restrukturyzacja finansowa w przedsiębiorstwie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

Restrukturyzacja finansowa w przedsiębiorstwie W warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej większość działań restrukturyzacyjnych dotyczących przedsiębiorstw jest określanych w kategoriach narzędzi i technik restrukturyzacji finansowej. Przykładem może być chociażby restrukturyzacja aktywów, pr...

Restrukturyzacja Grupy TAURON - Obrót energią elektryczną

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 868

Restrukturyzacja Grupy TAURON Wykonali: Informacje ogólne: • Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym 16,5 miliarda zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju • Spółki skupione w Grupie TAURON sprzed...

Restrukturyzacja naprawcza i rozwojowa przedsiębiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1890

Restrukturyzacja naprawcza i rozwojowa przedsiębiorstwa Celem restrukturyzacji naprawczej jest odwrócenie niekorzystnych tendencji ekonomicznych, głównie braku płynności finansowej. W warunkach polskich do głównych właściwości restrukturyzacji naprawczej, która najczęściej miała na celu za...

Restrukturyzacja zasobów przedsiębiorstwa - omówienie - Zatrudnienie...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Restrukturyzacja zasobów przedsiębiorstwa Celem restrukturyzacji zasobów, a zwłaszcza majątku rzeczowego i zasobów ludzkich, jest zwiększenie ich produktywności i elastyczniejsze, odpowiadające rynkowym kryteriom weryfikacji, dostosowanie przedsiębiorstwa do warunków prowadzonej działalności. Pr...

Analizy przedprywatyzacyjne - omówienie zagadnienia

 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Analizy przedprywatyzacyjne analiza prawna. Analiza prawna obejmuje w szczególności: a) sposób utworzenia przedsiębiorstwa państwowego, b) prawa własności składników majątkowych należących do Spółki, c) ustanowione na rzecz Spółki prawa na gruntach, d) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione n...

Istota restrukturyzacji własnościowej - omówienie zagadnienia

 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Istota restrukturyzacji własnościowej. (prywatyzacja) Restrukturyzacja własnościowa zajmuje szczególne miejsce w procesie polskich przemian po 1990 r. Zasadniczym, ogólnym celem restrukturyzacji własnościowej były i są nadal przekształcenia w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstw i związ...