Restrukturyzacja Grupy TAURON - Obrót energią elektryczną

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Restrukturyzacja Grupy TAURON - Obrót energią elektryczną  - strona 1

Fragment notatki:

Restrukturyzacja
Grupy TAURON
Wykonali:
Informacje ogólne:

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych
w Polsce - dysponuje kapitałem własnym 16,5 miliarda zł. Holding jest
największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju

Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedały około 35,5 TWh energii
elektrycznej (w 2011 r.) do ponad 5,2 mln odbiorców końcowych. Ponadto
holding kontroluje 20% polskich zasobów węgla kamiennego oraz osiąga
5% wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego.

Grupa TAURON jest drugim co do wielkości producentem energii
elektrycznej w Polsce. To także największy dostawca ciepła na Górnym
Śląsku.

Grupę TAURON tworzy ponad 90 powiązanych kapitałowo niezależnych
podmiotów gospodarczych. TAURON Polska Energia S.A. jest spółką, która
dominuje w Grupie TAURON.
Działalność podstawowa Grupy TAURON to:

Wydobycie węgla

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną

Dystrybucja i sprzedaż ciepła
Historia Grupy TAURON w latach 2006 – 2010

6 grudnia 2006 utworzenie TAURON Polska Energia S.A. w ramach realizacji rządowego
„Programu dla elektroenergetyki

8 stycznia 2007 roku spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nazwą Energetyka Południe, natomiast 16 listopada 2007 roku zarejestrowano
zmianę nazwy spółki na TAURON Polska Energia S.A.

W 2007 roku Skarb Państwa wniósł do Energetyki Południe większościowe pakiety akcji
Południowego Koncernu Energetycznego, Enionu, EnergiiPro, ESW Elektrociepłowni Tychy
oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice

W lipcu 2009 roku, w zamian za wkład niepieniężny w formie akcji nowej emisji, TAURON
Polska Energia S.A. nabył od Skarbu Państwa większościowy pakiet akcji
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej oraz większościowy pakiet
udziałów Elektrociepłowni EC Nowa

W czerwcu 2010 roku nastąpiło połączenie TAURON Polska Energia S.A. z jego spółkami
zależnymi:
Enion
Zarządzanie
Aktywami
oraz
Energomix
Servis.
W rezultacie tego procesu uproszczona została struktura organizacyjna Grupy TAURON

30 czerwca 2010 roku, w następstwie przeprowadzonej publicznej oferty akcji
oferowanych przez Skarb Państwa, TAURON Polska Energia S.A. zadebiutował na Giełdzie
Papierów Wartościowych.
Spółka TAURON Polska Energia S.A.:

Powstała 6 grudnia 2006 roku.

Jako podmiot dominujący, pełni funkcję konsolidującą i zarządczą w Grupie
TAURON.

Podstawową działalnością spółki jest hurtowy obrót energią elektryczną na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka aktywnie uczestniczy w aukcjach wymiany międzysystemowej
przesyłu energii na granicy polsko-czeskiej oraz polsko-niemieckiej.

Spółka pełni również funkcję operatora handlowo – technicznego dla
spółek Grupy i klientów zewnętrznych oraz zarządza świadectwami
pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.
Założycielami Spółki TAURON Polska Energia S.A. są:
Skarb
Państwa, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz