prawo energetyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo energetyczne - omówienie - strona 1 prawo energetyczne - omówienie - strona 2 prawo energetyczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO ENERGETYCZNE
Ustawa z 1997 r. która reguluje najważniejsze zadania jakie stoją przed administracją publiczną w odniesieniu do energetyki
Zadania:
Państwa ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Zapewnienie technologii bezpiecznej energii
Ochrona środowiska naturalnego - w projektach ustaw motyw ochrony środowiska jest silnie akcentowany
Efektywność energetyczna ( w tym oszczędne i racjonalne wykorzystywanie energii i źródeł energii) - np. wprowadzenie żarówek energooszczędne Wzrost konkurencyjności gospodarki - wprowadzić także źródła energii
Równoważenie interesów odbiorców oraz przedsiębiorstw energetycznych Jest to usługa która ma charakter rynkowy. Te wszystkie zadania realizowane są w zakresie polityki energetycznej, musimy polskie ustawy dostosować do pakietu energetycznego UE. Mają na celu znalezienie różnych źródeł energii. Stopniowe przechodzenie źródeł konwencjonalnych na źródła odnawialne lub ewentualnie na gaz; UE chce aby węgiel stanowił mniejsze źródło energii niż teraz. Źródła energii: Elektrownie i elektrociepłownie na:
Źródła konwencjonalne (węgiel)
Gaz
Źródła odnawialne (woda, słońce, śmieci)
Energia atomowa
Regulacje prawne
III pakiet energetyczne:
Dyrektywa dot. Wspólnych zasada rynku wewnętrznego energii elektrycznej
Dyrektywa dotycząca Wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego
Rozporządzenie W sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych o odniesieniu do transgranicznych wymiany energii elektrycznej
Rozporządzenie W sprawie warunków dostępy do sieci przesyłowych gazu ziemnego
Prawo energetyczne
Prawo geologiczne i górnicze
Prawo atomowe
Prawo gazowy (tylko projekt)
Ustawa o odnawialnych źródeł energii (projekt) Kompetencje organów administracji:
Urząd regulacji energetyki - naczelne zadanie: zagwarantowanie istnienia rynku wewnętrznego i piecza nad konkurencją w zakresie wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii
Kompetencje:
Taryfy i ustalanie opłat
Przetargi i wyłanianie dostawcy z urzędu
Kontrola jakości
Rozstrzyganie sporów (art8) Nakładanie kar pieniężnych
Planowanie energetyczne w samorządzie - nakaz zawierania odpowiednich umów, aby zagwarantować dostawę energii na swoim terenie Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorstw energetycznych Zasada TPA:
Stworzenie warunków w których odbiorca miałby swobodny wybór dostawcy energii

(…)

… się dystrybucją energii. Po to aby sieć nie należała do jednego konkretnego właściciela sieci - można zastosować zasadę TPA (ma zastosowanie do wszystkich sektorów wrażliwych) GAZOCIĄGI I GAZOPORT
GAZ SYSTEM SA koncesja na przesyłanie paliw gazowych i operatora gazowego systemu przesyłowego do 2030r.
Polskie LNG S.A. powołana do budowy i eksploatacji terminalu LNG w Świnoujściu Podmiotem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz