Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia - podstawowe pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

Definicja restrukturyzacji przedsiębiorstwa wg C. Suszyńskiego.
Definicja restrukturyzacji (wg C. Suszyńskiego):
Restrukturyzacja to złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian w
przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne)
kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych
potrzeb samego przedsiębiorstwa.
Atrybuty przedsiębiorstwa to podstawy jego podmiotowości w złożonym układzie społecznogospodarczym, wyznaczające cele i obszary restrukturyzacji. Dzielimy je z uwzględnieniem:
1.Wyodrębnienia ekonomicznego (w tym: własnościowego, przedmiotowego i przestrzennego,
rynkowego, finansowego).
2.Wyodrębnienia techniczno-organizacyjnego.
3.Wyodrębnienia socjologicznego.
4.Wyodrębnienia prawnego.
Rodzaj i zakres niezbędnej diagnozy wyjściowej w procesie restrukturyzacji
przedsiębiorstw.
Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych, z których wynika rodzaj i zakres niezbędnej diagnozy
wyjściowej, obejmuje:
1.Analizę otoczenia:
1.)analizę makrootoczenia,
2.)analizę otoczenia konkurencyjnego.
2.Analizę potencjału strategicznego:
1.)wyjściową ocenę sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa,
2.)analizę luki strategicznej i luki operacyjnej,
3.)analizę kluczowych czynników sukcesu,
4.)analizę progu rentowności.
Systemowe wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Zagadnienia współwyznaczające cele, zakres metody restrukturyzacji przedsiębiorstw:
1.Zmienność otoczenia — dynamika zjawisk i procesów współczesnego rynku jako zewnętrzna
przesłanka restrukturyzacji i projektowania zmian.
2.Wewnętrzny potencjał zmian — stopień determinacji i gotowości przedsiębiorstwa do
przeprowadzenia restrukturyzacji.
3.Atrybuty przedsiębiorstwa - podstawy jego podmiotowości w układzie społecznogospodarczym, wyznaczające cele i obszary restrukturyzacji.
Ogólne i rynkowe warunki działania przedsiębiorstwa.
Ogólne warunki:
1.Czynniki demograficzne.
2.Czynniki organizacyjne,
3. Czynniki społeczno-kulturowe.
4.Czynniki przyrodniczo-techniczne.
Rynkowe warunki:
1. Podaż.
2. Popyt
3. Postępowanie konkurentów.
4. Postępowanie konsumentów.
Ujęcie jednostkowe i zbiorowe restrukturyzacji.
• Ujęcie jednostkowe - restrukturyzację można postrzegać jako szczególny,
zindywidualizowany sposób dostosowania się firmy do zmiennych warunków otoczenia,
polegający na przekształceniach w obrębie atrybutów podmiotowości przedsiębiorstwa jego zasobów, kultury, organizacji itp.
• Ujęcie zbiorowe - akcentuje nie tyle kwestie zindywidualizowanego przystosowania
przedsiębiorstwa, ile procesy zewnętrznej selekcji, określające powstanie i/lub upadek całych
grup (populacji) przedsiębiorstw.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz