Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw z punktu widzenia wyodrębnienia
ekonomicznego w ujęciu ogólnym.
Atrybuty przedsiębiorstwa - wyodrębnienie ekonomiczne (ogólnie):
1. Punkt wyjścia: stworzenie efektywnego podmiotu gospodarczego.
2.Cele: dostosowanie przedsiębiorstwa do reguł współczesnej gospodarki.
3.Przedmiot i zakres: materialne i niematerialne podstawy działalności gospodarczej
przedsiębiorstwa.
4. Istota działań: przetrwanie i rozwój ekonomiczny przedsiębiorstwa w zmiennym
otoczeniu.
Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw z punktu widzenia wyodrębnienia
własnościowego.
Atrybuty przedsiębiorstwa - wyodrębnienie własnościowe:
1.Punkt wyjścia: identyfikacja właścicieli przedsiębiorstwa,
2.Cele: ukształtowanie optymalnej w danych warunkach struktury własności przedsiębiorstwa.
3.Przedmiot i zakres: system praw i obowiązków właściciela.
4. Istota działań: zwiększenie wartości majątku zaangażowanego przez właścicieli przedsiębiorstwa.
Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw z punktu widzenia wyodrębnienia
przedmiotowego i przestrzennego.
Atrybuty przedsiębiorstwa - wyodrębnienie przedmiotowe i przestrzenne:
1.Punkt wyjścia: określenie rzeczowych i terytorialnych podstaw działalności przedsiębiorstwa.
2.Cele: stworzenie możliwie najlepszej kombinacji produktowo- rynkowej.
3.Przedmiot i zakres: oferta przedsiębiorstwa i jej zasięg.
4. Istota działań: uzyskanie korzyści ze specjalizacji i koncentracji działalności.
Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw z punktu widzenia wyodrębnienia
rynkowego.
Atrybuty przedsiębiorstwa - wyodrębnienie rynkowe:
1. Punkt wyjścia: określenie relacji przedsiębiorstwa z najważniejszym i uczestnikami
jego otoczenia,
2. Cele: stworzenie silnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
3. Przedmiot i zakres: więzi rynkowe oraz sposoby i narzędzia ich kształtowania.
4.
Istota działań: zbudowanie względnie trwałej przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa.
Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw z punktu widzenia wyodrębnienia
finansowego.
Atrybuty przedsiębiorstwa - wyodrębnienie finansowe:
1. Punkt wyjścia: wykorzystanie mechanizmów finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z
2.Cele: poprawa relacji finansowych przedsiębiorstwa,
3. Przedmiot i zakres: finansowe podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa,
4.Istota działań: zapewnienie możliwości prowadzenia bieżącej działalności (płynność finansowa) i
rozwoju (zysk) przedsiębiorstwa.
Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw z punktu widzenia wyodrębnienia
techniczno-organizacyjnego.
Atrybuty przedsiębiorstwa - wyodrębnienie techniczno- organizacyjne:
1.Punkt wyjścia: wdrożenie nowoczesnych rozwiązań — efektów postępu technicznoorganizacyjnego,
2. Cele: racjonalizacja funkcji i procesów pod kątem dostosowania przedsiębiorstwa do zmian w
otoczeniu,
3.Przedmiot i zakres: narzędzia, techniki i formy organizacji pracy przedsiębiorstwa.
4. Istota działań: stworzenie spójnej całości technologicznej jako przesłanki konkurencyjności ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz