Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia - strona 2

Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia - pojęcia

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Definicja restrukturyzacji przedsiębiorstwa wg C. Suszyńskiego. Definicja restrukturyzacji (wg C. Suszyńskiego): Restrukturyzacja to złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie atr...

Restrukturyzacja finansowa w przedsiębiorstwie - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162

Restrukturyzacja finansowa w przedsiębiorstwie W warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej większość działań restrukturyzacyjnych dotyczących przedsiębiorstw jest określanych w kategoriach narzędzi i technik restrukturyzacji finansowej. Przykładem może być chociażby restrukturyzacja aktywów, pr...

Restrukturyzacja Grupy TAURON - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1526

Restrukturyzacja Grupy TAURON Wykonali: Informacje ogólne: • Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym 16,5 miliarda zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju • Spółki skupione w Grupie TAURON sprzed...

Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych- diagnoza stanu przedsiębiorstwa Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych, z których wynika rodzaj i zakres niezbędnej diagnozy wyjściowej, obejmuje: 1.Analizę otoczenia: a)analizę makrootoczenia, b)analizę otoczenia konkurencyjnego. 2.Analizę potencja...

Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw z punktu widzenia wyodrębnienia ekonomicznego w ujęciu ogólnym. Atrybuty przedsiębiorstwa - wyodrębnienie ekonomiczne (ogólnie): 1. Punkt wyjścia: stworzenie efektywnego podmiotu gospodarczego. 2.Cele: dostosowanie przedsiębiorstwa do reguł współczes...

Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych - omówienie - Analiza rynku

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych- diagnoza stanu przedsiębiorstwa Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych, z których wynika rodzaj i zakres niezbędnej diagnozy wyjściowej, obejmuje: 1.Analizę otoczenia: a)analizę makrootoczenia, b)analizę otoczenia konkurencyjnego. 2.Analizę potencja...

Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Wyznaczniki restrukturyzacji przedsiębiorstw z punktu widzenia wyodrębnienia ekonomicznego w ujęciu ogólnym. Atrybuty przedsiębiorstwa - wyodrębnienie ekonomiczne (ogólnie): 1. Punkt wyjścia: stworzenie efektywnego podmiotu gospodarczego. 2.Cele: dostosowanie przedsiębiorstwa do reguł współczes...

Istota restrukturyzacji produktowej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Istota restrukturyzacji produktowej Cel -zmiany w dotychczasowe] ofercie przedsiębiorstwa i restrukturyzacja w u kładzie produkt-rynek. Celem prostych zmian w ofercie (portfelu produktów) przedsiębiorstwa było: -zwiększenie produkcji i sprzedaży dóbr generujących większość jego dotychczasowych...

Istota restrukturyzacji rozwojowej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Istota restrukturyzacji rozwojowej. Restrukturyzacja rozwojowa była oparta na decyzjach strategicznych przedsiębiorstwa, obejmowała okres od dwóch do pięciu lat i m. in. Cechowało ją: -dokonywanie na szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych, nawet wykraczających poza dotychczas...

Istota restrukturyzacji własnościowej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Istota restrukturyzacji własnościowej. (prywatyzacja) Restrukturyzacja własnościowa zajmuje szczególne miejsce w procesie polskich przemian po 1990 r. Zasadniczym, ogólnym celem restrukturyzacji własnościowej były i są nadal przekształcenia w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstw i związ...