Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych - omówienie - Analiza rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych - omówienie - Analiza rynku - strona 1

Fragment notatki:

Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych- diagnoza stanu przedsiębiorstwa
Rozpoznanie potrzeb restrukturyzacyjnych, z których wynika rodzaj i zakres niezbędnej
diagnozy wyjściowej, obejmuje:
1.Analizę otoczenia:
a)analizę makrootoczenia,
b)analizę otoczenia konkurencyjnego.
2.Analizę potencjału strategicznego:
a)wyjściową ocenę sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa
b)analizę luki strategicznej i luki operacyjnej
c)analizę kluczowych czynników sukcesu
d)analizę progu rentowności
Analiza otoczenia
Celem
analizy
otoczenia
jest
możliwie
najszersze
rozpoznanie
zewnętrznych
(systemowych) przesłanek zmian w przedsiębiorstwie. Analiza obejmuje bogaty zestaw
zjawisk i procesów. Najczęściej wydziela się analizę makrootoczenia oraz analizę otoczenia
konkurencyjnego przedsiębiorstwa.
Analiza makrootoczenia
Analiza makrootoczenia uwzględnia zestaw czynników ogólnych, tworzących warunki
brzegowe (uwarunkowania) restrukturyzacji przedsiębiorstw. Do najistotniejszych należą:
 Uwarunkowania demograficzne
 Uwarunkowania ekonomiczno prawne
 Uwarunkowania społeczno-polityczne
 Uwarunkowania techniczno-technologiczne
 Uwarunkowania w sferze świadomości społecznej
Analiza otoczenia konkurencyjnego
Przedmiotem analizy rynku w wymiarze podstawowym są następujące przesłanki
restrukturyzacji przedsiębiorstw:
 Ogólny charakter rynku
 Wielkość i struktura popytu
 Wielkość i struktura podaży
 Poziom i struktura cen na rynku produktów przedsiębiorstwa
 Inne elementy rynku istotne w odniesieniu do danego przedsiębiorstwa i jego
produktów
Analiza potencjału strategicznego
Wyjściowa ocena sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa
W ramach wyjściowej oceny sytuacji wewnętrznej restrukturyzowanych przedsiębiorstw
wykonywany jest zestaw relatywnie prostych analiz, na który w warunkach polskich składają
się najczęściej:
 Analiza sytuacji prawnej przedsiębiorstwa
 Analiza techniczno-technologiczna
 Analiza systemu organizacji i zarządzania
 Analiza zasobów przedsiębiorstwa
 Analiza sytuacji finansowej
Analiza luki strategicznej i luki operacyjnej
Celem analizy luki jest zdefiniowanie istoty potrzeb restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa,
określenie skali i głębokości tych potrzeb oraz wstępnych możliwości zniwelowania
(zmniejszenia) luki.
Luka
strategiczna
występuje
między
naturalnymi
możliwościami
przedsiębiorstw
a osiąganymi przez nie wynikami. Luka między tym, co firma musi zrobić, a tym co jest w
stanie zrobić w
Luka operacyjna ilustruje rozbieżności pomiędzy bieżącymi rezultatami przedsiębiorstwa
a możliwościami działania. wynikająca z niewystarczającego wykorzystania możliwości i
zasobów organizacji;
Analiza kluczowych czynników sukcesu
Jest
formą
punktowej
oceny
atrakcyjności
sektora
oraz
pozycji
strategicznej
przedsiębiorstwa na tle jego konkurentów i obejmuje:
 Ułożeni listy kluczowych czynników sukcesu dla każdego sektora
 Oznaczenie ważności poszczególnych czynników sukcesu
 Liczbowe wyrażenie oceny każdego z czynników w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz