Analiza otoczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza otoczenia - strona 1 Analiza otoczenia - strona 2 Analiza otoczenia - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie strategiczne - Etapy zarządzania strategicznego: Analiza strategiczna
Planowanie strategiczne
Wdrażanie strategii
Analiza strategiczna Zbiór działań diagnostycznych organizację i jej otoczenie w zakresie umożliwiającym zbudowanie planu strategiczne.
Cechy analizy strategicznej Jednoczesna diagnoza wewnętrzna firmy i jej otoczenia
Myślenie długofalowe
Interdyscyplinarny charakter
Analiza otoczenia Struktura otoczenia
Makrootoczenie Polityczno-prawne
Technologiczne
Narodowe
Naturalne
Społeczne
Ekonomiczne
Mikrootoczenie Nabywcy
Konkurenci
Dostawcy
Makrootoczenie Zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wytworzonych przez to, że firma działa w określonym kraju i regionie, w danym systemie politycznym i społecznym
Przedsiębiorstwo jest mocno od niego uzależnione, ale nie może go kształtować
Podejścia do analizy makrootoczenia Koncepcja bezscenariuszowa - jedna wersja zdarzeń
Koncepcja scenariuszowa - kilka wersji zdarzeń
Etapy analizy makrootoczenia Segmentacja makrootoczenia (PEST)
Identyfikacja czynników w każdym segmencie
Określenie kierunku i siły wpływu poszczególnych czynników na przedsiębiorstwo
Czynniki polityczno-prawne Polityka państwa w wybranych dziedzinach
Przepisy prawne (np. prawo pracy, prawo antymonopolowe, ochrona konkurencji i konsumenta itp.)
Stabilność rządów
Czynniki ekonomiczne Sytuacja ekonomiczna kraju
(mierniki to: tempo wzrostu PKB, wskaźnik inflacji, poziom bezrobocia, zadłużenie, kursy walut)
Struktura gospodarki
Infrastruktura gospodarcza
(np. system bankowy, funkcjonowanie giełdy, sądownictwo gospodarcze)
Czynniki społeczne Zjawiska demograficzne (przyrost naturalny, długość życia, migracje)
Zjawiska społeczne (aktywność zawodowa kobiet, model rodziny, ekologia)
Poziom rozwoju cywilizacyjnego (np. stan służby zdrowia, system edukacji)
Uwarunkowania kulturowe (tradycja, religia)
Czynniki technologiczne Infrastruktura w kraju
Postęp techniczny w kraju
Rozwój norm jakościowych
Czynniki międzynarodowe Sytuacja międzynarodowa
Prawo międzynarodowe
Organizacje międzynarodowe
Czynniki naturalne

(…)


Organizacje międzynarodowe
Czynniki naturalne
Zasoby naturalne
Zanieczyszczenia środowiska
Techniki wykorzystywane w analizie makrootoczenia
Prognozowanie
Analiza luki strategicznej
Metody eksperckie
Zgodność trendów (luka zgodności)
Metody eksperckie
Zdefiniowanie problemu
Wybór grupy ekspertów na podstawie wymagań badawczych
Przygotowanie i rozesłanie ankiety
Analiza odpowiedzi z ankiety
Czy zgoda została…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz