Metody analizy makrootoczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody analizy makrootoczenia - strona 1

Fragment notatki:


Metody analizy makrootoczenia: bezscenariuszowe(ciągłość zmian w otoczeniu)
- ekstrapolacja trendu (jest sposobem na przewidywanie zdarzeń w przyszłość oraz wyznaczanie niektórych przyszłych wielkości. Sposobem na to jest obserwowanie i analizowanie zdarzeń, statystyk, informacji z przeszłości.
- analiza luki strategicznej (analiza danego zjawiska w otoczeniu; sposób jak ten proces zmieniał nasza firmę) Występuje: *luka zgodności[gdy trend procesu odpowiada firmie], *luka nadmiaru[gdy w naszej firmie wzrost trendu jest szybszy niż w otoczeniu], *luka niedoboru[gdy w naszej firmie trend jest wolniejszy niż w otoczeniu]
- metoda delficka (zapytania wysyłane do ekspertów na które udzielają oni odpowiedzi)
scenariuszowe-mogą wystąpić niespodziewane zmiany, brak ciągłości zmiany.
- scenariusz możliwych zdarzeń (Scenariuszach możliwych zdarzeń skupiają się na wydarzeniach możliwych w przyszłości. Przedstawiają siłę oddziaływania wyszczególnionych czynników na dane przedsiębiorstwo, ich kierunki ewolucji oraz możliwości przedsiębiorstwa w dostosowywaniu się do nich.),
- scenariusz symulacyjny (za ich pomocą przeprowadza się ocenę wartości dokonanych wyborów decyzji strategicznych. Te decyzje różnią się od siebie pod względem siły oddziaływania otoczenia na przedsiębiorstwo),
- scenariusz stanów otoczenia (Scenariusze stanów otoczenia maja charakter jakościowy(bierze się pod uwagę wiedze autorów scenariusza określając siłę wpływu procesów występujących w otoczeniu na organizację i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tych zjawisk w przyszłości).),
4 rodzaje scenariuszy:
*optymistyczny,
*pesymistyczny,
*niespodziankowy,
*najbardziej prawdopodobny.
- scenariusz procesów w otoczeniu (są rozszerzoną wersją scenariuszy stanów otoczenia. Jak sama nazwa wskazuje skupiają się w szczególności na kluczowych procesach, które mogą silnie oddziaływać na organizację i jej dalsze funkcjonowanie w przyszłości).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz