Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 2 - strona 1 Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 2 - strona 2 Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2
Przedsiębiorstwo musi skutecznie przeciwstawiać się presji konkurencyjności innych przedsiębiorstw poprzez stosowanie odpowiednich strategii konkurencji.
Trzeba wybrać strategię konkurencji.
Przedsiębiorstwo jest systemem otwartym, co wiąże się z tym, że jego funkcjonowanie należy do istniejących aktualnie warunków zewnętrznych i tych, które wystąpią w przyszłości.
Trzeba analizować kontekst, w którym firma będzie funkcjonowała a nie wszystko, co się da.
Każdy menedżer powinien obserwować makrootoczenie z własnego punktu widzenia oraz próbować odpowiedzieć na następujące pytanie:
Które czynniki makrootoczenia są lub mogą być szansami dla firmy?
Jak długo korzystne bądź niekorzystne trendy w otoczeniu będą się utrzymywały?
Jakie trzeba mieć umiejętności, aby szanse w pełni wykorzystać?
Co należy zrobić, aby osłabić lub wyeliminować niekorzystny wpływ zagrożeń?
Czy jest sens inwestowania przy spodziewanym układzie szans i zagrożeń?
Np. stołówka uczelniana kiedyś była w połowie dofinansowywana przez państwo i wtedy była cenowo bezkonkurencyjna.
Czy zmienna dziedziny działalności lub terenu działalności może stworzyć korzystniejszy układ makrootoczenia?
Metody planowania strategicznego należące do grupy bezscenariuszowych oparte są na jednej wersji strategii rozwoju. Ich cechą jest antycypacyjno-adaptacyjny charakter:
Ekstrapolacja trendu
Metoda delficka - zbieranie grupy ekspertów i poszukiwanie konsensusu
Analiza luki strategicznej - szukanie punktu równowagi rynkowej
Ekstrapolacja trendu:
Trend określany jest jako tendencja rozwojowa oznaczająca ogólny kierunek rozwoju oznaczająca ogólny kierunek rozwoju szeregu chronologicznego. Prognozowanie opiera się na założeniu, że interesujące nas zjawisko będzie się zmieniało w przyszłości podobnie jak dotychczas.
Ekstrapolacja trendu w Excelu:
Lewy klawisz myszy najeżdżamy na trend i pojawiają się punkty główne dodaj linię trendu wybieramy model prognozy opcje wybieramy liczbę okresów do przodu jaki wzór parametr m2 mówiący w jakim stopniu parametr zaakceptowaliśmy OK.
Mamy linię trendu i pojawia się wzór, oraz R2,
Model Kleina łapie odchylenia sezonowe
Jest trend i mamy pytanie czy będzie on się rozwijał dalej w taki sam sposób.
Jeżeli na wybrany, ważny trend z otoczenia nałożymy ekstrapolację wybranego elementu funkcjonowania firmy, to otrzymamy możliwość oceny luki strategicznej, czyli odpowiedź na pytanie, czy wykorzystujemy możliwości tkwiące w zmianach otoczenia.


(…)

… przyszłości przedsiębiorstwa
Scenariusze otoczenia przedsiębiorstwa optymistyczny, pesymistyczny, niespodziankowy (wrzuca się trendy o małym prawdopodobieństwie, ale o dużej sile rażenia), najbardziej prawdopodobny)
Analiza otoczenia konkurencyjnego polega na określeniu aktualnych i przyszłych relacji zachodzących między danym przedsiębiorstwem a przedsiębiorstwami i instytucjami, które z nimi konkurują…
… otoczenia konkurencyjnego stanowi od lat model pięciu sił napędowych konkurencji wewnątrz sektora, którego autorem jest M. E. Porter.
Model pięciu sił Portera:
Potencjalni wchodzący - groźba nowych wejść
Dostawcy - siła przetargowa dostawców
Konkurenci w sektorze - rywalizacja miedzy istniejącymi firmami
Nabywcy - siła przetargu nabywców
Substytuty - groźba substytucyjnych wyrobów lub usług
Wszystkie pięć…

dużego udziału dostawcy w tworzeniu …
Model Portera jest jedną z najbardziej znanych metod analizy sektorów. Uzupełnienie bądź alternatywę mogą stanowić następujące metody:
Ekonomiczny profil branży (w metodzie tej stosuje się skróconą charakterystykę sektora w długo kreślonych cech)
Punktowa ocena …
Mapa grup strategicznych:
Grupa strategiczna - definiuje się ją jako zbiór przedsiębiorstw stosujących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz