Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie - strona 2

Referat Rachunek Zysków i Strat Rachunkowość Finan

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Zofia Wydymus
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 854
Wyświetleń: 5005

Rachunek zysków i strat Kolejnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat. 2. Pozwala na przeciwstawieniu przychodom osiągniętym z różnych rodzajów działalności kosztów poniesionych dla osiągniecia tych przychodów. Takie rozwiązanie koryguje się o zyski i straty nadzwyczaj...

Teoria komunikowania masowego

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Rulka
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2030

MIŁEJ NAUKI !!! :D Historyczny rozwój komunikowania (pięć stadiów wg Go b ana - Klasa). Era przedmedialna - znaki i sygnały, malowidła na ścianie, ogień, nie było mowy by był etap kształtowania się mowy. Era mowy Era pisma Era druku Era mediów 1450-55 Gutenberg - początek ery medialnej. Zja...

ABC działalności gospodarczej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Zbigniew Czeluśniak
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2128

wytwórcza b. budowlana c. handlowa d. usługowa e. poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż Spółka cywilna Jest to taki rodzaj działalności, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególnoś...

Prawo gospodarcze - kolokwium

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 4984

1. W spółce jawnej można powierzyć prowadzenie spraw osobie trzeciej z wyłączeniem wspólników: a) Tak, b) Nie, c) Tak, pod warunkiem utworzenia zarządu. 2. Umowa spółki jawnej może być sporządzona: a) W zwykłej formie pisemnej, b) W formie aktu notarialnego, c) W zwykłej formie pisemn...

ANALIZA FINANSOWA - Analiza działalności przedsiębiorstwa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Leszek Strzembicki
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 5068

Analiza finansowa, Leszek Strzembicki. Cele analizy ekonomicznej. Przedmiotem analizy ekonomicznej jest sfera gospodarcza. Analiza finansowa, analiza ekonomiczna, analiza techniczno - ekonomiczna. Analiza działalności przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa: analiza warunków społeczny...

Mikroekonomia ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ZESTAW I: ZADANIE 1: Wykreśl i opisz powstanie punktu równowagi rynkowej dla dobra X . jak wzrost ceny dobra Y pozostającego w związku substytucyjnym z dobrem X wpłynie na przesunięcie punktu równowagi rynkowej dla dobra X. narysuj wykres i szczegółowo opisz zmiany zachodzące na rynku. Zrównan...

Banki arabskie- prezentacja

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło
 • Rynki finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Notatka porusza między innymi zgadaneinia takie jak: bankowość arabska jako bardzo młody system finansowy, kolejne to Szariat do którego zaliczmy: Święta księga muzułmanów – Koran, opinie prawne wydawane przez muzułmańskich duchownych, zbiór opow...

System bankowy we Francji

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Jan Sady
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

Notatka porusza między innymi zgaadneinia takie jak: System ten należy do grupy najbardziej rozwiniętych i uprzemysłowionych państw świata jest członkiem grup G-8 (grupa ośmiu najbardziej wpływowych państw świata) i G-20 (grupa 19 państw or...

Finanse Publiczne - POWSTANIE PODATKU

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2016

Ponadto omówienie podstawowych pojęć z ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. takich jak: import towarów, import usług, towary używane, eksport usług, działalność rolnicza, gospodarstwo rolne, gospodarstwo rybackie, przed...

Rynki finansowe - Instytucje polskiego rynku kapitałowego

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4004

Rynki finansowe - materiały na egzamin - dwa pliki doc z pytaniami testowymi oraz dwa pliki z omówieniem zagadnień z finansów, rynków finansowych. W sumie 25 stron materiałów. W treści notatek pojawiają się następujące zagadnienia: papiery wartościowe, rynki finansowe, instrumenty finansowe, rynek p...