Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie - strona 3

Metody obliczeniowe i symulacja, dr inż. Marian Bubak - pytania na egz...

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr inż. Marian Bubak
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5733

Niektóre odpowiedzi mogą być nieprawidłowe, więc warto na wszelki wypadek sprawdzić. Pierwszy plik porusza kwestie takie jak: arytmetyka w maszynie komputerowej, komputerowa reprezentacja liczb rzeczywistych, własności numeryczne operacji zmiennopozycyjnych, zadanie, algorytm, realizacja zmienn...

Miary ryzyka akcji - Oczekiwana stopa zwrotu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2135

Dokument ma 16 stron, zawiera przykłady wraz z rozwiązaniami i porusza zagadnienia takie jak: oczekiwana stopa zwrotu, krótka sprzedaż, niepewność, ryzyko, ryzyko stopy procentowej, ryzyko rynku, ryzyko biznesu, ryzyko bankructwa,...

Podstawy zarządzanie - test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2485

Na końcu znajduje się tabelka z poprawnymi odpowiedziami. TESTY Z ZARZĄDZANIA W skład parametrów struktury org. nie wchodzi wymiar: formalizacji biurokracji centralizacji konfiguracji specjalizacji Rozpiętość kierowania to: rodzaj konfiguracji fonna zasięgu kierowania ogólna ilość podwładnych podp...

Rynki finansowe - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło
 • Rynek finansowy
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5236

1. Ze względu na zakres uregulowań prawnych rynki dzielimy na:• formalne • nieformalne• giełdowe 2. Papiery wartościowe są dokumentami:• nośnikami stwierdzającymi określone prawa majątkowe• nośnikami stwierdzającymi określone prawa finansowe 3. Wierzytelności pieniężne to:• weksle • obligacje 4. P...

Prawo administracyjne - ogólnie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274

doc. Notatka zawiera takie informacje, jak: pojęcie i podziały administracji, funkcje administracji, administracja publiczna, administracja prywatna, zakres i podziały prawa administracyjnego, prawo administracyjne jako prawo publiczne, podziały prawa administracyjnego, źródła prawa administracyj...

Ubezpieczenia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3220

Ćwiczenia odbywają się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Plik składa się z 16 stron pisanych czcionką o rozmiarze 10. ZADANIE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Nazwa analizowanego produktu Ubezpieczyciel Nazwisko i imię Ubezpieczenie cudzoziemców w czasie ich przebywania na ter...

Biznes plan - kwiaciarnia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 3507
Wyświetleń: 38227

Biznes plan kwiaciarnia, biznesplan kwiaciarni. Opis przedsięwzięcia, tło gospodarcze, produkty, możliwości sukcesu. Plan marketingu, plan marketingowy, strategia marketingowa. Klienci, konkurencja, strategia promocji, strategia cenowa, strategia obsługi. Plan funkcjonowania przedsiębiorstwa, lokali...

Biznes plan - sklep z bielizną

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 9485

Dokument zawiera biznesplan z przedmiotu podstawy zarządzania, który prowadzi prof. dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski. Biznesplan dotyczy sklepu z bielizną ?The Fifth Avenue?. Dokument ma 29 stron i zawiera takie części jak: 1. charakterystyka prze...

Biznes plan - zakład krawiecki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 19439

Cały biznes plan składa się z 13 stron, a najważniejsze punkty tego biznes planu są następujące: opis zamierzeń, przesłanki rynkowe powstania zakładu krawieckiego ?Wdzianko?, efektywność ekonomiczna, opis szczegółowy przedsięwzięcia, rodzaj działalności i opis produktu, lokalizacja, prawno ? organ...

Finanse publiczne na egzamin u dr Surówki Wszib

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 5530
Wyświetleń: 11739

19 stron notatek na egzamin z finansów publicznych u dra hab. Krzysztofa Surówki. Wśród poruszanych zagadnień wymienić można następujące: sektor finansowy, sektor prywatny, sektor publiczny, funkcje budżetu, funkcje ekonomiczne, alokacyjna, wyrównawcza, stabilizacyjna, zasady budżetowe, podmioty fun...