Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie - strona 4

Rynki finansowe u prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło
 • Rynek finansowy
Pobrań: 679
Wyświetleń: 8806

W pliku znajdują się pytania i odpowiedzi na egzamin. Jest ich w sumie 152 a dotyczą takich tematów jak: podział rynków, papiery wartościowe i ich cechy, wierzytelności pieniężne, cechy systemu finansowego opartego na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych, weksel - jego funkcje i rodzaje, kry...

Rachunkowość - wykłady UEK

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 9800

W dokumencie znajdują się podstawowe zagadnienia z przedmiotu w tym: historia rachunkowości, definicja rachunkowości, funkcje i zakres rachunkowości, zespoły kont, modele rachunkowości, zasady rachunkowości. Dalej opisane zostały pojęcia dotyczące bilansu w tym zagadnienia aktywa trwałe, wartoś...

Rachunkowość Finansowa - materiały

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Zofia Wydymus
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 2247
Wyświetleń: 17192

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: zużycie materiałów wg cen rzeczywistych, prezentacja materiałów w bilansie, rozliczenie kosztów zakupu, sprawozdanie finansowe, cele sprawozdań finansowych, zasady poprawności sprawozdania finansowego, cechy jakościowe sprawozdania, rodzaje sprawozdań...

Rachunek zysków i strat- prezentacja

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Zofia Wydymus
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1561

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Istota rachunku zysków i start, Przychody i zyski -Definiuje ustawa o rachunkowości jako uzasadnienie powstania w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych w formie zwiększenia...

Związek Banków Polski

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Jan Sady
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi zagdanienia takie jak: Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 m...

Ubezpieczenia komunikacyjne, mienia i na życie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1827

Zagadnienia poruszane w notatce są następujące. Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC.`Ubezpieczenia autocasco AC. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NW. Ubezpieczenia Zielona Karta. Ubezpieczenia mienia w transporcie. Ubezpieczeń gr...

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 413
Wyświetleń: 7742

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Wytwórni Napojów Bezalkoholowych Źródło - Pniewy Sp. z o.o. Podstawowe sprawozdania finansowe jako źródło informacji do analizy finansowej. Istota, metody i rodzaje analizy finansowej. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań. Bilans...

Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5523

Na 38 stronach tego materiału, znajduje się notatki z 12 wykładów z przedmiotu ubezpieczenia gospodarcze. Głównymi zagadnieniami opisanymi w tejże notatce są: ubezpieczenia w starożytności i w średniowieczu, wczesny kapitalizm, historia ubezpieczeń w Polsce, ważniejsze polskie ustawy dotyczące ubezp...

Analiza SWOT przedsiębiorstwa Reebok

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5537

Dokument ma 13 stron i zawiera następujące elementy i zagadnienia: charakterystyka produktu, geneza działalności, Fireman, powstanie produktu, historia produktu, buty sportowe, sprzęt, strategia dywersyfikacji produktu, metoda SWOT, opis, definicj...

Analiza ekonomiczna - Autosalon TOYOTA

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2541

Dokument ma 41 stron i zawiera takie elementy i pojęcia jak: streszczenie wykonawcze, charakterystyka firmy, misja, cele (taktyczne i operacyjne), analiza mikrootoczenia, analiza nabywców, segmentacja, podział grup docelowych, analiza popytu, produkt luksusowy, lojalność nabywcy, elastyczność, efe...