Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 6020
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady - strona 1 Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady - strona 2 Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Na 38 stronach tego materiału, znajduje się notatki z 12 wykładów z przedmiotu ubezpieczenia gospodarcze. Głównymi zagadnieniami opisanymi w tejże notatce są: ubezpieczenia w starożytności i w średniowieczu, wczesny kapitalizm, historia ubezpieczeń w Polsce, ważniejsze polskie ustawy dotyczące ubezpieczeń, zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego w Polsce, ryzyko w ubezpieczeniach, typy hazardów, warunki ubezpieczalności ryzyka, klasyfikacja ryzyk, ryzyko ubezpieczającego, zarządzanie ryzykiem, identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka, kontrola ryzyka, metody zarządzania ryzykiem, stosunek ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń, składka ubezpieczeniowa, fundusz ubezpieczeniowy, suma ubezpieczenia, odszkodowanie, składniki umowy ubezpieczenia, typowe warunki ubezpieczenia, obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczanego, czynności ubezpieczeniowe, podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczenia, metody obliczania rezerw technczno - ubezpieczeniowych, plan działalności zakładu ubezpieczeń, aktuariusz, gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń, margines wypłacalności, kapitał gwarancyjny, składka przypisana, przeciętna suma odszkodowań, współczynnik reasekracyjny, fundusze i rezerwy, rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe, rezerwa składek, rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego, rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, rezerwa na wyrównanie szkodowości, rezerwa ubezpieczeń na życie, rezerwa na premie i rabaty, składka taryfowa, stopa składki netto a prawdopodobieństwo zajścia wypadku, wielkość wypłaconych odszkodowań, najbardziej prawdopodobna wysokość odszkodowań, wskaźnik równowagi finansowej operacji ubezpieczeniowych, stopa ubytku sum ubezpieczenia, wskaźnik szkodowości sum ubezpieczenia, częstość wypadków ubezpieczeniowych, rozszerzalność wypadków ubezpieczeniowych, wskaźnik intensywności działania, wyznaczanie stopy składki, metoda budowy taryfy ubezpieczeniowej. Notatka zawiera również przykłady liczbowe na część z wyżej wymienionych zagadnień

UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE WYKŁAD II Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce
Ryzyko w ubezpieczeniach.
Metody zarządzania i kontrola ryzyka.
Ubezpieczenia gospodarcze. Podstawowe pojęcia.
Charakterystyka ubezpieczeń gospodarczych.
Elementy gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń
Metody statystyki
Metody statystyki
Reasekuracja
LITERATURA
Banasiński Antoni 1953r „Matematyka ubezpieczeniowa”
Banasiński Antoni 1983r „Ubezpieczenia gospodarcze. Ekonomika organizacja finanse”
Banasiński Antoni 1993r „Ubezpieczenia gospodarcze”
Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 2000
Łańcucki Jerzy 93r „Finanse ubezpieczeń gospodarczych”
Łańcucki Jerzy 96r „ Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych”
Łazowski 48r Wstęp do nauki o ubezpieczeniach (2000r- przedruk)
Monkiewicz, Gąsiorkiewicz, Hadyniak 99r „Zarządzanie finansami ubezpieczeń”
Monkiewicz i inni 99r „Ubezpieczenia majątkowe” tom 1
Monkiewicz i inni 2001r „Ubezpieczenia majątkowe” tom 2
Ostasiewicz Stanisława, Ronka-Chmielowiec Wanda 94r „Metody statystyki ubezpieczeniowej
Sangowski Tadeusz 95r „Ubezpieczenia gospodarcze. Zagadnienia wybrane”
Sangowski Tadeusz 2000r Wademecum pośrednika ubezpieczeniowego
Sangowski 98r Ubezpieczenia gospodarcze
Wąsiewicz Andrzej 94r Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej tom 2 i tom 3 z 97r
WYKŁAD II Ubezpieczenia na świecie powstały bardzo dawno lat temu (ok. 3 tyś lat p.n.e.). Były to niekształtne formy:
działania tłumiące tzn. straty starano się jak najbardziej ograniczyć(psucie się żywności)

(…)

… przez ten sam zakład ubezpieczeń działalności w dziale I i II. (dział pierwszy to ubezpieczenia na życie, dział drugi to ubezpieczenia majątkowe),
Utworzono Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - zadaniem jego była ochrona osób ubezpieczonych objętych ubezpieczeniami obowiązkowymi,
Utworzono również Fundusz Ochrony Ubezpieczonych (FOU) - zadaniem tego funduszu była ochrona osób ubezpieczonych w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń. FOU już nie istnieje.
Przywrócono instytucję Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW). Jest ich 7 i nie odgrywają znaczącej roli na rynku.
Ograniczono zakres działalności zakładów ubezpieczeniowych tylko do działalności ubezpieczeniowej i działalności bezpośrednio związanej z tą działalnością ubezpieczeniową.
Ograniczono formę prawną działalności do S.A i Towarzystw Ubezpieczeń…
… osobowych suma ubezpieczenia oznaczająca wysokość przyszłych świadczeń jest zależna przede wszystkim od wielkości opłaconej składki.
Odszkodowanie jest to suma pieniężna, którą ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uposażonemu w razie wystąpienia określonej szkody losowej w ubezpieczonym majątku.
Sumą, którą ubezpieczyciel wypłaca z tytułu ubezpieczenia osobowego…
… ubezpieczeniowe.
Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczenia
Dział I - ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z funduszem inwestycyjnym Ubezpieczenia rentowe
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4
Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe
… z nieuczciwością itp. : prawne i techniczne
Prawne to sankcje związane z tym wyłudzeniem
Techniczne - ubezpieczenia posiadają franszyzę i udział własny
hazard motywacyjny - każdy z nas go ma, jest subiektywną reakcją ubezpieczonego wynikającą ze świadomości posiadania ochrony ubezpieczeniowej. Przejawia się ona w mniejszej dbałości czy też obojętności wobec ryzyka
np. jeżeli ubezpieczymy samochód „autocasco…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz