Biznes plan - kwiaciarnia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3507
Wyświetleń: 38213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - kwiaciarnia - strona 1 Biznes plan - kwiaciarnia - strona 2 Biznes plan - kwiaciarnia - strona 3

Fragment notatki:

Biznes plan kwiaciarnia, biznesplan kwiaciarni. Opis przedsięwzięcia, tło gospodarcze, produkty, możliwości sukcesu. Plan marketingu, plan marketingowy, strategia marketingowa. Klienci, konkurencja, strategia promocji, strategia cenowa, strategia obsługi. Plan funkcjonowania przedsiębiorstwa, lokalizacja, zewnętrzny wizerunek firmy, wizualizacja wnętrza, dostawcy, pracownicy. Plan zarządzania, strukturą organizacyjna, unormowania prawne. Kierowanie finansami, plan finansowy, aktywa, pasywa, bilans. Analiza wskaźnikowa, ocena kondyncji finansowej przedsiębiorstwa. Ryzyko przsięwzięcia. Konkurenci strategiczni. Zasady ustalania cen. Wynagrodzenia pracowników. Unormowania prawne. Kontrolowanie ryzyka, kontrola ryzyka. Kierowanie finansami. Dynamika aktywów i pasywów, struktura aktywów i pasywów kwiaciarni. Rachunek zysków i strat kwiaciarni. Wskaźniki płynności przedsiębiorstwa, wskaźniki obrotowości majątku, wskaźniki rentowności. Analiza płynności, analiza obrotowości, analiza rentowności.

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE STRESZCZENIE
Jest to projekt inwestycji dotyczący kwiaciarnii rozpoczynającej swoją działalność drugiego października 2002 roku. Założycielem kwiaciarni są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wnosząca niezbędny kapitał. Firma zatrudniać będzie 7 osób - profesjonalnych bukieciarzy, doświadczonego kierownika, księgowego, a także dostawcę towaru i sprzątaczkę świadczących usługi na wysokim poziomie. Kwiaciarnia „Baccara” posiadać będzie szeroką ofertę usług w zakresie: komponowania bukietów, wiązanek okolicznościowych, świadczonych na wysokim poziomie, w specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu. Firma będzie prowadzić politykę cen nastawioną na konkurencje. Na początku swojej działalności jak również w następnych latach istnienia firma będzie prowadzić szeroką działalność promocyjną w celu pozyskania i utrzymania szerokiego grona klientów. W poniższym biznes planie zawarty jest plan działalności na najbliższe 3 lata. Przedmiotem zainteresowania są kwestie dotyczące funkcjonowania kwiaciarni: marketingu, zarządzania i finansów firmy oraz analiza otoczenia mikro - i makro. Do projektu załączone zostały niezbędne dokumenty księgowe (planowany bilans oraz rachunek zysków i strat na kolejne trzy lata działalności) wraz z analizą kondycji finansowej i interpretacją spodziewanych wyników finansowych oraz umowa spółki cywilnej.
Część 1. Opis przedsięwzięcia
1.1 CEL
Poniższy Biznes Plan stanowi dokument niezbędny do rozpoczęcia działalności firmy usługowej branży bukieciarskiej - Kwiaciarnia „Baccara”. Formą prawną działalności będzie spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą. Zarządzać firmą będą jej właściciele. Do rozpoczęcia działalności niezbędny jest kapitał początkowy wniesiony w wysokości 210 000 PLN.
Dokument ten skierowany do właścicieli firmy, stanowić będzie pomoc w rozpoczęciu działalności, w zarządzaniu firmą oraz koordynowaniu działań i zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Umożliwia on konsekwentne realizowanie polityki przedsiębiorstwa w celu zdobycia znaczącej pozycji na rynku i lokalnym oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej w najbliższych trzech latach działalności, co nastąpi przez świadczenie usługi o najwyższym poziomie przez profesjonalny personel przy korzystnej dla klientów strategii cenowej.

(…)

… oraz marża na pokrycie kosztów stałych działalności, wypracowania zysku.
3) Koszty pozostałych towarów
W cenę pozostałych towarów wliczone zostały koszty hurtowe towarów oraz marża na pokrycie kosztów stałych działalności.
Uiszczenie należności następować będzie gotówką oraz za pomocą czeków i kart płatniczych w trybie natychmiastowym po wykonaniu usługi.
Strategia obsługi
USŁUGI FLORYSTYCZNE
2)ROŚLINY…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz