Mikroekonomia ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia ćwiczenia - strona 1 Mikroekonomia ćwiczenia - strona 2 Mikroekonomia ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

ZESTAW I:
ZADANIE 1:
Wykreśl i opisz powstanie punktu równowagi rynkowej dla dobra X . jak wzrost ceny dobra Y pozostającego w
związku substytucyjnym z dobrem X wpłynie na przesunięcie punktu równowagi rynkowej dla dobra X. narysuj
wykres i szczegółowo opisz zmiany zachodzące na rynku.
Zrównanie się wielkości popytu i podaży (punkt przecięcia się krzywych) wyznacza wielkość i cenę równowagi
rynkowej. Przy cenie równowagi rynkowej (P0) wielkość popytu i podaży zrównują się przy wielkości X0.
CenaX
P2
P0
P1
nadwyżka
niedobór popytu , nadwyżka podaży
rynkowa
E -------punkt równowagi - cena i ilość równowagi
( punkt przecięcia krzywej popytu i podaży )
niedobór
rynkowy
nadwyżka popytu , niedobór podaży
Ilość X
Q0
W skutek wzrostu ceny dobra Y będącego dobrem substytucyjnym względem dobra X, popyt na
dobro X wzrośnie.
CenaX
E1
P0
E0
Ilość X
Q0
ZADANIE 2:
Równania popytu i podaży na rynku dobra mają następującą postać:
0,5 QD =-0,5P+4,5
P=0,5* QS
 Oblicz cenę i ilość równowagi na rynku dobra
 Załóżmy, że spadła cena surowca używanego do produkcji dobra, która spowodowała obniżenie
kosztów produkcji sztuki tego dobra o 1,5zł. Jaka będzie nowa cena i ilość równowagi?
 Załóżmy, że w porównaniu z punktem b) zadania cena jednostkowa dobra wzrosła o 0,5zł w stosunku
do ceny równowagi. Jak wpłynie to na wielkość popytu i podazy oraz określ powstałą sytuacje
rynkową.
 Przedstaw powyższe zmiany na wykresie.
ROZWIĄZANIE:
0,5 QD =-0,5P+4,5 /2 = QD=-P+9
P=0,5* QS
a)
=P=1/2 QS
= QS =2P
QD = Q S
–P+9=2P
9=3P
P=3
QD =-3+9=6
QS =2*3=6
Cena równowagi na rynku wynosi 3zł, ilość równowagi wynosi 6szt. Przy tych danych rynek jest w
równowadze.
P=0,5QS = P+1,5=0,5 QS =P+1,5=0,5QS /2 =2P+3= QS (b)
b)
QD =-P+9
QD = Q S
2P+3=-P+9
c)
d)
3P=6
P=2
QD=-2+9=7
QS =2*2+3=7
Nowa cena równowagi wyniesie 2zł, a ilość równowagi na rynku wyniesie 7szt.
P*=P-0,5 = P*=2-0,5=1,5
QD=-P+9=-1,5+9=7,5
QS =2P+3=2*1,5+3=6
QDQ S
Przy cenie 1,5zł zapotrzebowanie na towar wyniesie 7,5 szt a dostarczone zostanie 6szt,
mamy zatem niedobór rynkowy w wysokości 1,5szt.
Rysujemy wykres zaznaczając punkty:
QD=-P+9 wybieramy puntky: (P, QD)= (9,0); (0,9)
QS =2P wybieramy puntky: (P, Qs)= (1,2); (2,4)
QS(b)=2P+3 wybieramy puntky: (P, QDs(b))= (0,3); (1,5)
Cena
9
QS =2P
QS(b)=2P+3
P0=3
2
1
E0
Ilość
2
4
Q0=6
QD=-P+9
9
ZADANIE 3:
Cena wyjściowa na dobro X wynosi 16zł. Na skutek wzrostu ceny o 100% wielkość konsumpcji
obniżyła się z 2000sztuk do 1200sztuk tygodniowo.
a) Oblicz wartość łukowego współczynnika elastyczności cenowej popytu na dobro X
b) Podaj interpretację ekonomiczną otrzymanego wyniku
ROZWIĄZANIE:
P1=16zł; QD1=2000sztuk
P2=32zł; QD2=1200sztuk
EDPŁ=[(-Δ QD)/ (QD1+ QD1/2)]/[( ΔP)/(P1+P2/2)]
Δ QD= QD2-QD1=1200-2000=-800
ΔP=P2-P1=32-16=16
EDPŁ=[(-ΔQD)/(QD1+QD1/2)]/[(ΔP)/(P1+P2/2)]=[(800)/(2000+1200/2)]/(16/48/2)=(800/1600)/(16/24)=
1/2*3/2=3/4=0,75
Cena rośnie o 4% to popyt spada o 3%; cena rośnie o 40% to popyt spada o 30%.
Średnie tempo zmiany cen jest ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz