Teoria komunikowania masowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria komunikowania masowego - strona 1 Teoria komunikowania masowego - strona 2 Teoria komunikowania masowego - strona 3

Fragment notatki:


MIŁEJ NAUKI !!! :D Historyczny rozwój komunikowania (pięć stadiów wg Go b ana - Klasa). Era przedmedialna - znaki i sygnały, malowidła na ścianie, ogień, nie było mowy by był etap kształtowania się mowy.
Era mowy
Era pisma
Era druku
Era mediów
1450-55 Gutenberg - początek ery medialnej.
Zjawisko kumulacji mediów - media współdziałają ze sobą np. wynalazek druku nie spowodował zaniku mowy, prasy.
Istota komunikowania masowego. Komunikowanie masowe:
Interpersonalne - N- O
Masowe - M - M - O
(`N' - nadawca, `O' - odbiorca, `M' - medium)
Komunikowanie masowe - to typ komunikowania społecznego, polegający na przekazywaniu za pomocą urządzeń technicznych jednolitych treści skierowanych do liczebnie wielkich anonimowych i zróżnicowanych społecznie rzesz odbiorców.
Treści przekazywane:
*są jawne tzn. publicznie dostępne
*docierają do odbiorcy szybko
*docierają w jednym mniej więcej czasie
*są dostępne i aktualne na ogół dość krótko
W swojej istocie komunikowanie masowe jest procesem (nie aktem jednorazowym, proces jest stały) masowej produkcji i d6strybucji przekazów przeznaczonych do masowej `konsumpcji'.
Przekazy (rodzaje): informacja - zawiera fakty, nie komentarze, odpowiada na pytania kto?, co?, gdzie?, kiedy?, dlaczego?, z jakim skutkiem?
Publicystyka - zawiera komentarze do informacji, wyróżnić można: artykuł, felieton, reportaż, wywiad.
Przekazy są cykliczne i schematyczne.
Między N - M - O zachodzą ciągłe relacje, np.:
- czy nadawca jest obiektywny
Czy medium jest wiarygodny.
NADAWCA - jest to zorganizowana instytucja, ma urządzenia techniczne, ponosi wysokie nakłady do wytworzenia przekazów, ma wykwalifikowany personel.
ODBIORCA - jest anonimowy, liczebnie wielki, rozproszony (heterogeniczny).
MEDIUM - środek, pośrednia droga, mamy medium stare i medium nowe.
Cechy komunikowania interpersonalnego. Dokonuje się poprzez różne kanały czyli zmysły człowieka - przede wszystkim przez wzrok i słuch
Spontaniczność i ulotność - brak utrwalania treści interakcji w tym procesie (jeśli się je utrwala - nagrywa - to jest to sytuacja wyjątkowa)
Bezpośredniość i ciągłość sprzężenia zwrotnego - wymiana ról między N a O, możliwość korygowania wypowiedzi i żądania wyjaśnień
Nieograniczoność pojemności kanałów komunikacyjnych - kanały medialne są ograniczone przez objętość gazety, czas emisji
Akty komunikowania są źródła, nowych treści o różnym charakterze


(…)

… tu do czynienia z wyspecjalizowanymi agencjami, które pracują na zlecenie wielu instytucji czy firm.  To sprawia, że zarówno treści, jak i sama forma reklam nie różnią się zbytnio od siebie.  Poza tym, przy tak dużej konkurencji rynkowej same produkty są do siebie podobne, stąd ich reklama może popaść w schematyzm (najlepszy przykład stanowią kampanie proszków do prania).  Współczesne reklamy zaczynają…
… dla reklamy bielizny lub kosmetyków (piękna kobieta - walory produktu - zakup).  Model behawioralny, z kolei, zakłada, że odbiorca musi dany produkt kupić, gdyż stanowi on przedmiot codziennego użytku.  Najpierw uruchamia się DZIAŁANIE, następnie WIEDZA i EMOCJA (proszki do prania: kup - zobacz, jak się sprawdzi - polub go!).  Ostatni model, społeczny, przynależy do reklamy takiej usługi lub produktu…
… zysku, prasa powinna budować państwo socjalistyczne (realny socjalizm).
Mediów na rzecz rozwoju - dotyczy państw III świata, media maja wspierać dekolonizację i rozwój III świata.
Demokratycznego uczestnictwa - odpowiedzialność społeczna, organ dyskursu społecznego, tworzenie horyzontalnych więzi społecznych, rozwój mediów.
Przedmiot nauki o komunikowaniu masowym - formuła Lasswella (pola ST…
… na poziomie międzypaństwowym.
poziom komunikowania międzynarodowego zapośredniczonego przez media:
środki masowego przekazu,
agencje informacyjne (np. Reuters, Polska Agencja Prasowa -PAP),
koncerny medialne (np. Bertelsmann, Grupa ITI).
międzynarodowa komunikacja interpersonalna i grupowa:
dyplomacja,
współpraca NGO's (Non-governmental organisations - organizacje pozarządowe),
wymiana i współpraca np…
… mass mediów przez reklamę.
Reklama pojawia się w większej liczbie, tworząc skomplikowany  chaos informacyjny. Z reguły w niewielkim stopniu przyciągaja uwagę odbiorców. Niekiedy komunikaty reklamowe uważane są za kłamstwa, niekiedy stają się intruzami ( np.gdy przerywają film).
Pojęcie społeczeństwa informacyjnego.
Brak jest jednej, powszechnie akceptowanej definicji jak również konkretnych ustaleń…
… o interesach grupowych - aspekty ekonomiczne problemów publicznych np. restrukturyzacja górnictwa
wzory kulturowe - każdy ludzki sąd uwarunkowany doświadczeniem np. stosunek kary śmierci
stereotypy - źródłami stereotypów jednostronne uogólnienia, upraszczanie zjawisk, etnocentryzm grupowy i konformizm)
mity - nieuzasadnione irracjonalne wyobrażenie o rzeczywistości społecznej np. mit wyjątkowości osoby, grupy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz