Reklama jako instrument komunikowania marketingowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reklama jako instrument komunikowania marketingowego - strona 1 Reklama jako instrument komunikowania marketingowego - strona 2

Fragment notatki:


1. Reklama jako instrument komunikowania marketingowego 1. Reklama. Zakres pojęcia - proces komunikowania marketingowego - wszelka płatna, bezosobowa forma prezentowania i popierania dóbr, usług, osób lub idei przez konkretnego sponsora - płatny przekaz mający na celu informowanie i/lub wpłynięcie na jednostkę lub grupę ludzi - reklama jest źródłem i/lub przekazem informacji o produkcie i ma za zadanie skłonić konsumenta do zakupu 2. Reklama a inne instrumenty komunikowania marketingowego - sprzedaż osobista - bezpośrednie prezentowanie oferty przedsiębiorstwa przez sprzedawcę konsumentowi - promocja sprzedaży - krótkookresowe działania, których celem jest stymulowanie większych zakupów - public relations - działalność, której celem jest ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy organizacją a jej otoczeniem - marketing bezpośredni - interaktywny system zindywidualizowanych działań marketingowych, wykorzystujących dowolne media - sponsoring - wspomaganie przedsięwzięcia, osoby lub instytucji w zamian za korzyści promocyjne dla podmiotu sponsorującego 3. Rodzaje reklamy - reklama produktowa  nastawiona na sprzedaż produktów  nastawiona na budowanie wizerunku produktu - reklama wizerunkowa  nastawiona na budowanie wizerunku firmy (reklama a public relations) 4. Cele reklamy - podstawowy cel  wpływ na sprzedaż produktów  wpływ na wizerunek produktu (firmy) - cele pośrednie (model AIDA)  A - zwrócić uwagę  I - zainteresować  D - wzbudzić pożądanie  A - doprowadzić do działania - cele pośrednie (model DAGMAR)  Świadomość istnienia produktu (firmy)  Zrozumienie, czym jest dany produkt  Nabranie przekonania do zakupu  Działanie zgodne z zamierzeniem nadawcy 5. Istota komunikowania marketingowego - proces przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwem (nadawcą) a jego otoczeniem (odbiorcą) poprzez określony kanał i środki (oraz nośniki) komunikowania - podstawowe elementy komunikowania marketingowego 2 - nadawca reklamy  rzeczywisty nadawca - niejasno określony  pozorny nadawca - bohater reklamy - kanał (medium)  media masowe (telewizja, prasa, radio, kino)  media zewnętrzne  media nowe (Internet, telefonia komórkowa)  ambient media - szumy (zakłócenia)  zakłócenia zewnętrzne - np. hałas  zakłócenia wewnętrzne - dotyczą cech i predyspozycji uczestników procesu komunikowania reklamowego  zakłócenia semantyczne - błędy w kodowaniu i dekodowaniu informacji 6. Specyfika przetwarzania informacji reklamowej - po stronie odbiorcy - odbiorcy nie oczekują na tego typu sytuację komunikacyjną - człowiek traktuje siebie jako osobę niezależną - człowiek przecenia wpływ świadomych motywów działania - dla przeciętnego odbiorcy oferowany w komunikatach reklamowych produkt jest stosunkowo mało istotny

(…)

… i często nie potrafią uzasadnić tego, dlaczego zachowali się w określony sposób 10. Funkcje reklamy - informacyjna - perswazyjna - przypominająca 11. Model FCB 1.Reklama informacyjna - samochód, dom, usługi finansowe - demonstracja produktu - tekst informacyjny - korzyści racjonalne - wiarygodność nadawcy 2.Reklama emocjonalna - biżuteria, kosmetyki, modna odzież, obuwie sportowe - wywieranie wrażenia - obraz - korzyści emocjonalne - atrakcyjność nadawcy - władzy 3.Reklama tworząca nawyk - artykuły żywnościowe,, benzyna, farmaceutyki - przypominanie - tworzenie nawyku - często quasi racjonalność - korzyści bycia wiernym konsumentem - wiarygodność przeciętnego konsumenta bądź eksperta 4.Reklama daje satysfakcję - papierosy, piwo, napoje chłodzące, słodycze - tworzenie wizerunku produktu przynoszącego…
… nadawca - bohater reklamy - kanał (medium)  media masowe (telewizja, prasa, radio, kino)  media zewnętrzne  media nowe (Internet, telefonia komórkowa)  ambient media - szumy (zakłócenia)  zakłócenia zewnętrzne - np. hałas  zakłócenia wewnętrzne - dotyczą cech i predyspozycji uczestników procesu komunikowania reklamowego  zakłócenia semantyczne - błędy w kodowaniu i dekodowaniu informacji 6…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz