Reklama

note /search

Kampania reklamowa

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Reklama
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 6713

doc zawierający projekt kampanii reklamowej dżemu rabarbarowego. Zawarte są w niej takie punkty jak charakterystyka firmy, charakterystyka produktu, cele kampanii, opis grupy docelowej, charakterystyka sytuacji konkurencyjnej. Projekt kampanii porusza także budżet kampanii, czas kampanii, hasło rekl...

Przekaz Reklamowy

 • Reklama
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 8673

WYRAŻA IDEĘ REKLAMY, CZYLI TREŚĆ, KTÓRA MA BYĆ PRZEKAZANA ODBIORCYPrezentacja ma 39 slajdów i porusza zagadnienia takie jak:cechy dobrego przekazu reklamowego, etapy budowania przekazu reklamowego, unikatowa propozycja sprzedażowa, rodzaje argumentacji wykorzystywane w treści przekazu reklamowego, s...

Promocja i prezentacja wykład

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Reklama
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5453

Promocja i prezentacja Dr Sławomir Jarka jarka@vizja.pl Literatura Garbarski L., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE Altkorn J., Podstawy marketingu, Wyd. Inst. Marketingu Kotler Ph., Marketing. Analiza planowanie wdrażanie i ko...

Reklama - media

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Reklama
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2842

Często pojawia się tam nazwisko pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, jako tej która podpowiadała hasła i sposoby reklamy. przedstawiona i rozebrana na części pierwsze jest nie tylko reklama telewizyjna ale także radiowa. Wszystkie rodzaje reklamowych komunikatów, bez znaczenia za pomocą którego środka prz...

Budowanie skutecznej reklamy

 • Reklama
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2982

Dokładna tematyka notatki jest następująca: początki i rozwój reklamy, istota reklamy i rodzaje, reklama, informacja, perswazja, rola społeczna, rola marketingowa, rola komunikacyjna, rola ekonomiczna, reklama informacyjna, reklama emocjonalna, reklama tworząca nawyk, wizualne środki reklamy, rekla...

Wydatki na promocję dodatkową w Polsce w latach 2005-2010

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Reklama
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2660

Wydatki na promocję dodatkową w Polsce w latach 2005-2010. Sylwia Madej Nr albumu: 36317 Łukasz Jabłonowski Nr albumu: 36318 Spis treści Wstęp Promocja sprzedaży - nazywana także promocją uzupełniającą, dodatkową - to te wszystkie elementy promocji, które nie mieszczą się w ramach pozostałych elem...

Reklama jako instrument komunikowania marketingowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Reklama
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1358

1. Reklama jako instrument komunikowania marketingowego 1. Reklama. Zakres pojęcia - proces komunikowania marketingowego - wszelka płatna, bezosobowa forma prezentowania i popierania dóbr, usług, osób lub idei przez konkretnego sponsora - płatny przekaz mający na celu informowanie i/lub wpłynięci...

Wykład - marketing, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Reklama
Pobrań: 105
Wyświetleń: 826

REKLAMA Zadaniem reklamy jest wykorzystanie wszelkich dróg komunikacji z docelowymi grupami nabywców dóbr i usług w taki sposób, aby ich zainteresowanie zmieniło się w decyzję kupna. Reklama to różne płatne, kontrolowane formy prezentowania oraz popierania idei, towarów, usług wobec docelowej grup...

Mini słownik reklama w turystyce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Reklama
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2513

Mini słownik terminów przydatnych w reklamie turystycznej. Mini słownik użytecznych terminów do przedmiotu reklama w turystyce Agencja reklamowa - jest działającym na zlecenie pomysłodawcą i wykonawcą reklamy klienta oraz pośrednikiem w ...

Media Plan – planowanie mediów w kampanii reklamowej

 • Uniwersytet Gdański
 • Reklama
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1526

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: media plan według A. Czarneckiego, media plan według Domu Mediowego Mediapol, miejsce media planu w kampanii reklamowej, cechy dobrego media planu, co powinien zawierać dobry media plan...