Wydatki na promocję dodatkową w Polsce w latach 2005-2010

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2660
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydatki na promocję dodatkową w Polsce w latach 2005-2010 - strona 1

Fragment notatki:

Wydatki na promocję dodatkową w Polsce w latach 2005-2010.
Sylwia Madej
Nr albumu: 36317
Łukasz Jabłonowski
Nr albumu: 36318
Spis treści
Wstęp
Promocja sprzedaży - nazywana także promocją uzupełniającą, dodatkową - to te wszystkie elementy promocji, które nie mieszczą się w ramach pozostałych elementów promotion-mix. Jest to krótkookresowe działanie mające na celu stosowanie dodatkowych, silnych choć za razem krótkotrwałych bodźców w celu pobudzenia sprzedaży produktu. Jest stosowana najczęściej w ograniczonym czasie, na miejscu sprzedaży. Działania promocyjne powinny dawać klientom odczucie, że mają do czynienia z wyjątkową okazją. Dlatego też nie stosuje się ich stale. Promocja sprzedaży jest doskonałym uzupełnieniem reklamy lecz w odróżnieniu od niej, najczęściej apeluje do rozumu nabywcy a nie jego emocji.
Ilość przeznaczonych środków pieniężnych na promocję dodatkową jest ściśle powiązana z charakterem prowadzonej działalności oraz strategią marketingową firmy. Określenie wielkości wydatków na promocję jest trudną do podjęcia decyzją marketingową. Jest kilka sposobów określenia wielkości budżetu promocji, a jedną z nich jest metoda możliwości finansowych. Polega ona na określeniu możliwości finansowych przedsiębiorstwa a następnie uwarunkowaniu wydatków przeznaczonych na promocje do tych możliwości, czyli wykorzystaniu maksymalnej dostępnej ilości środków na promocję uzupełniającą. Metoda procentu od wielkości sprzedaży to kolejny sposób określenia budżetu. Wiele firm ustala wielkość wydatków na promocję, jako określony procent wielkości sprzedaży (bieżącej lub przewidywalnej) lub ceny sprzedaży. Wydatki na promocje będą się zmieniać stosownie do sytuacji finansowej firmy, co zadowala dyrektorów finansowych, którzy uważają, że wydatki powinny być ściśle powiązane z ruchami całkowitej sprzedaży. Jednak mimo wszystko w przypadku tej metody to sprzedaż wyznacza promocję, a nie jest jej rezultatem.
Kolejną metoda to naśladowanie konkurencji. Wiele przedsiębiorstw ustala wielkość środków przeznaczonych na promocję uzupełniającą na podobnym poziomie jak konkurencja. Jednak nie istnieją żadne argumenty, aby sądzić, że konkurencja wie lepiej. Reputacja firmy, zasoby i możliwości różnią się tak bardzo, że budżety promocyjne innych firm nie mogą być żadnym wyznacznikiem.
Ostatnią metodą ustalania budżetu promocji jest metoda celowo-zadaniowa i wymaga ona opracowania budżetu promocji poprzez zdefiniowanie konkretnych celów, określeniu zadań (które trzeba wykonać, aby je osiągnąć) oraz ocenie kosztów wykonania tych zadań. Suma tych kosztów stanowi proponowany budżet promocji.


(…)

… zdefiniowanie konkretnych celów, określeniu zadań (które trzeba wykonać, aby je osiągnąć) oraz ocenie kosztów wykonania tych zadań. Suma tych kosztów stanowi proponowany budżet promocji.
Środki przeznaczane na reklamę w latach 2005-2010.
Według raportów wydawanych przez dom mediowy Starlink wydatki przeznaczane na reklamę w Polsce w poszczególnych klasach mediów przedstawiały się następująco:
ROK 2006.
źródło…

Według domu mediowego Starlink w 2010 roku szacowana wartość rynku reklamowego wyniosła 7 miliardów 338 milionów złotych. Oznacza to wzrost wydatków reklamodawców o 4,5% w stosunku do 2009 r. , kiedy to szacowana wartość inwestycji w reklamę wyniosła 7,023 miliarda złotych. Pomimo, że rekordowy pułap wydatków z 2008 r. nie został osiągnięty, to skala wzrostu okazała się w ub.r. istotnie wyższa od oczekiwań…
… rynkowych. (źródło: http://www.starlink.pl/Analizy-trendow-mediowych/104/1/all/Rynek-Reklamowy-W-2010-Roku-Powyzej-Oczekiwan.html)
Wydatki przeznaczone na promocję dodatkową w latach 2005-2010.
Przeprowadzona analiza dynamiki rynku promocyjnego w Polsce w latach 2006-2010 na konferencji zorganizowanej przez Puls Biznesu oraz Informedia Polska - „Ewolucja rynku promocji sprzedaży w Polsce w latach 2006-2010…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz