Skrypt media w Polsce 2011

Nasza ocena:

4
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt media w Polsce 2011 - strona 1

Fragment notatki:


Media w Polsce – skrypt 2010/2011    108  zów. Nie wolno mu emitować audycji mogących mieć wpływ na prawidłowy, fizyczny, psychiczny i mo- ralny rozwój małoletnich odbiorców, nawet rozpowszechnianych między godzina 23.00 a 6.00 Nie może  też pobierać opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzania lub odbierania jego programów.  Te  cechy różnią go również od nadawcy publicznego.  W praktyce kryteriom tym odpowiada Radio Maryja oraz kilka stacji radiowych, należących do Kościoła  katolickiego.    Więcej zob.   T. Skoczek ,  Zasady finansowania mediów publicznych w Polsce, http://www.e- gap.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=32  J. Braun, Potęga czwartej władzy, Warszawa 2005, s. 30-34.      Ogólna charakterystyka rynku radiowego    O  tworzeniu  nowego  ładu  w  polskim  eterze  można  mówić  od  dnia  uchwalenia  ustawy  o  radiofonii  i  telewizji, czyli od 29 grudnia 1992 r., a lepiej - od momentu jej wejścia w życie, czyli od l marca 1993 r .    Najważniejsze następstwa przyjęcia tej ustawy to:  l/ odebranie państwu sprawowanego wcześniej  mono- polu w zakresie radiofonii i telewizji,  2/  dopuszczenie możliwości legalnego działania audiowizualnych me- diów komercyjnych (pod warunkiem posiadania koncesji), 3/ przekształcenie radiofonii i telewizji państwo- wej w radiofonię i telewizję publiczną.  Media publiczne działają jednak także na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 1934 r.  - kodeks handlowy oraz zgodnie z zapisami własnych statutów.    Po roku 1989 wielu  nadawców rozpoczynało nadawanie  samowolnie, bez koncesji (w roku 1993 nadawało  tak 55 stacji radiowych. Nadawcy tłumaczyli, że nie było kogo pytać o zgodę). Ci, którzy już nadawali, żąda- li dla siebie automatycznej koncesji, bez składania dokumentów, ale tak się nie stało.  Pierwszy proces koncesyjny odbył się w latach 1993-94.   Przyznano 3 koncesje na sieci radiowe ogólno- polskie  (RMF  FM  z  Krakowa,  Radio  Zet  z  Warszawy  i  Radio  Maryja  z  Torunia   [nadawca  katolicki,  społeczny  brak reklam]),  132 koncesje dla rozgłośni lokalnych i 1 koncesję na sieć radiową ponadre- gionalną   (Rozgłośnia  Harcerska).  W  sumie  zagospodarowano  ok.  60%  wolnych  częstotliwości).  RMF  FM  uzyskało zgodę – poza tworzeniem programu ogólnopolskiego – na tworzenie pasm lokalnych wraz z rekla- mami na rynek lokalny (najpierw do 1997, potem przedłużoną do 2001 r.    Radiostacje katolickie:  W 1989 r. na podstawie ustawy regulującej stosunki między państwem a Ko-

(…)

… i po 8 programów w ramach drugiego oraz trzeciego).
Nadawanie w systemie cyfrowym oznacza także lepszą jakość obrazu i dźwięku.
Transmisja cyfrowa - to także w rezultacie szersza oferta programowa i niższe
koszty nadawania; pozwala też na emisję w różnych formatach, np.
panoramicznym. Dzięki telewizji cyfrowej mogą się rozwinąć usługi dodatkowe - np. pay-per-view (płacenie
za konkretny program) czy e…
… program z muzyką w
formacie Oldies pod hasłem - Przeboje Zawsze Młode, z bogatą warstwą słowną
w postaci audycji informacyjno-publicystycznych prowadzonych przez uznanych
dziennikarzy i publicystów. Odbiorcami są słuchacze z wykształceniem średnim
i wyższym, w wieku 35-55 lat, posiadający rodzinę i dzieci.
Więcej na www.voxfm.pl
Rynek telewizyjny w Polsce
Telewizja publiczna
Telewizja Polska S.A. nadaje…
… w systemie analogowym.
Telewizja Polska ruszyła z platofrmą cyfrową
15 września 2009 r. Telewizja Polska uruchomiła pierwszą, bezpłatną część cyfrowej platformy i rozpoczęła realizację zaleceń wynikających z projektu Strategii Cyfryzacji kraju, opracowanego przez Międzyresortowy Zespół ds.
Telewizji i Radiofonii Cyfrowej. Jednocześnie Zarząd TVP S.A. skierował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
wniosek…
… jest założyciel stacji, Zygmunt Solorz-Żak, który dodatkowo posiada
udziały w POLSAT MEDIA B.V. co daje mu praktycznie pełną kontrolę nad stacją. Obecnie Zygmunt Solorz-Żak jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Telewizji Polsat S.A. Jednocześnie posiada udziały w
Invest Banku S.A. (7.7% głosów na WZA), zaś pośrednio jest powiązany z Powszechnym Towarzystwem
Emerytalnym POLSAT S.A. (Invest Bank S.A…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz