Wykład - marketing, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - marketing, sem IV - strona 1 Wykład - marketing, sem IV - strona 2

Fragment notatki:

REKLAMA
Zadaniem reklamy jest wykorzystanie wszelkich dróg komunikacji z docelowymi grupami nabywców dóbr i usług w taki sposób, aby ich zainteresowanie zmieniło się w decyzję kupna.
Reklama to różne płatne, kontrolowane formy prezentowania oraz popierania idei, towarów, usług wobec docelowej grupy klientów, przez określonego nadawcę.
Celem reklamy jest stworzenie przekazów, które mają:
Dotrzeć do świadomości.
Przekazywać wizerunek.
Dotrzeć z konkretnym przekazem handlowym.
Tworzyć związki.
Podtrzymać zainteresowanie.
Zmieniać postrzeganie (na lepsze).
Stymulować potrzeby.
Wywołać działanie.
Podstawowe zasady reklamy:
Ciągłości (reklama winna być prowadzona w tej samej postaci przez dłuższy czas).
Kolejnych powtórzeń (kolejne powtarzanie reklamy w małych porcjach zwiększa szanse dotarcia do świadomości nabywców.
Równoczesnej różnorodności (np. wizualna, radiowa, prasowa).
Koncentracji (przy ograniczonym budżecie reklamowym, reklamę należy skupić na najważniejszych argumentach i grupach nabywców).
Kontrastowości (rodzaj i forma reklamy musi odróżniać dane przedsiębiorstwo od innych).
Celem reklamy jest wywołanie pewnych zmian w zachowaniu konsumenta. Są to zmiany takie jak:
Zwiększenie liczby nabywców przez:
- Przyciągnięcie nabywców od produktów marek konkurencyjnych (tzw. wywołanie zmiany preferencji).
- „Przywiązanie” aktualnych nabywców do danej marki (wywołanie lojalności nabywców).
- Zwiększenie zakupów produktów danego rodzaju (wywołanie zjawiska wzrostu popytu).
Zwiększenie indywidualnych zakupów (i konsumpcji) aktualnych nabywców poprzez:
- Przypominanie nabywcom o danej marce.
- Zwiększenie intensywności istniejących postaw.
Cele reklamy można rozpatrywać z fazą cyklu życia produktu na danym rynku. W zwiąaku z tym wyróżnia się następujące „stadia reklamy”:
Stadium początkowe( pionierskie) - występuje, gdy produkt jest nowy, jeszcze nie akceptowany na rynku, reklama wówczas podkreśla cechy odróżniający dany produkt od dotychczas znanych.
Stadium konkurencyjne - występuje, gdy nabywcy zaakceptowali już dany produkt, ale pojawiły się produkty konkurencyjne, reklama wówczas skłania się nie tylko do zakupu danego rodzaju produktu, lecz do wyboru określonej marki.
Stadium retencyjne (przypominające) - w tej fazie celem jest utrwalenie w pamięci nabywców cech produktu danej marki (odnawianie popytu).
Mechanizm oddziaływania reklamy na postępowanie konsumentów:

(…)

… jest zarówno jakość druku treści listu, jak i wygląd koperty; list zaadresowany do pojedynczej osoby wygląda lepiej w kopercie z „okienkiem”, niż w kopercie z naklejką.
Kluczowe znaczenie ma treść listu:
List powinien wzbudzić zainteresowanie intrygującym nagłówkiem.
Należy na początku podać, jakie korzyści odniesie kupujący.
Trzeba w nim opisać i zademonstrować korzyści produktu.
Trzeba objaśnić szczegóły oferty.
Należy objaśnić, co trzeba zrobić, aby dokonać zakupu.
List reklamy pocztowej nie może być zbyt krótki.
Tekst musi przyciągnąć uwagę czytelnika i go zainteresować.
Powinien być napisany prostym językiem, krótkimi, treściwymi zdaniami.
Treść podzielić na akapity, pewne słowa wytłuścić lub podkreślić.
Dodatkowe informacje podajemy w post scriptum (P.S. - musi być w liście reklamowym).
Do listu…
… przeczytane, program radiowy wysłuchany, a tv obejrzany. Uwaga adresata musi być utrzymana dostatecznie długo.
4. Właściwe zrozumienie treści danego przekazu.
5. Efektywność przekazu informacyjnego - na efektywność przekazu informacyjnego mają wpływ:
- Cechy źródła przekazu (kto mówi?)
- Charakter przekazu (jak mówi? jakie argumenty?)
- Cechy audytorium (do kogo mówi?)
6. Kupno reklamowanego produktu - bądź…
…, semantyczne - złe skojarzenie, dezinformacja).
Ogłoszenie reklamowe:
1. Nagłówek - powinien przyciągać uwagę czytelników, wiązać reklamowy produkt z marką i zwiększyć prawdopodobieństwo jego przeczytania.
2. Ilustracja - powinna pobudzić ciekawość czytającego i skłonić go do przeczytania treści reklamy; fotografie dają lepszy efekt niż rysunki, fotografie powinny być podpisane, kolor przyciąga uwagę).
3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz