Okienko

Statystyka - pytanie 56

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

dużej ilości doświadczeń. Przykłady: prawdopodobieństwo tego, że przez kilka minut do okienka podejdzie...

Deskowanie słupów

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

. U dołu słupa pozostawia się w jed­nej z tarcz otwór, tzw. okienko, w celu spraw­dzenia ustawienia...

Znaczenie błony bębenkowej - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

i przekazuje przez okienko owalne przychłone schodów górnych. Stąd przenoszą się na przychłonkę schodów dolnych...

VB Leksykon cz2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

określonego w okienku Find What okna dialogowego Find. Replace Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko...

Bufety-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Kołecka
 • Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Bufety Są to wydzielone pomieszczenia, w których przez ladę lub okienko odbywa się sprzedaż...

Skrypt: Zdalny pulpit

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

okienku naciskamy przycisk Dodaj. Teraz wskazujemy uprzywilejowane konta. Najprościej będzie skorzystać...