Okienko

note /search

Statystyka - pytanie 56

  • Politechnika Warszawska
  • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

dużej ilości doświadczeń. Przykłady: prawdopodobieństwo tego, że przez kilka minut do okienka podejdzie...

Deskowanie słupów

  • Politechnika Warszawska
  • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

. U dołu słupa pozostawia się w jed­nej z tarcz otwór, tzw. okienko, w celu spraw­dzenia ustawienia...

VB Leksykon cz2

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

określonego w okienku Find What okna dialogowego Find. Replace Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko...

Bufety-opracowanie

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Bufety Są to wydzielone pomieszczenia, w których przez ladę lub okienko odbywa się sprzedaż...

Skrypt: Zdalny pulpit

  • Politechnika Warszawska
  • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

okienku naciskamy przycisk Dodaj. Teraz wskazujemy uprzywilejowane konta. Najprościej będzie skorzystać...