Bufety-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bufety-opracowanie - strona 1 Bufety-opracowanie - strona 2 Bufety-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Bufety  Są to wydzielone pomieszczenia, w których przez ladę lub okienko odbywa się sprzedaż  napojów, kanapek i innych wyrobów. W przypadku wydawania dao barowych w bufetach,  wyposażenie zaplecza powinno byd dostosowane do przechowywania, podgrzewania dao,  wydawania ich i zmywania naczyo. Nie zaleca się sytuowania bufetu w jadalni stołówki,  ponieważ jadalnia jest okresowo zamykana (mogą nie pokrywad się godziny  funkcjonowania).  Wskaźnik powierzchniowy dla jadalni i bufetów to minimum 1m2 na jedno miejsce  konsumpcyjne, zaleca się nawet 1,25m2 przy rotacji 10-20 na zmianę. Zaleca się projektowad  jadalnie stosunkowo małe, tzn. na 15 do 20 miejsc konsumpcyjnych. Dla konsumentów  przychodzących z zewnątrz należy przewidzied wieszaki przy wejściu we wnęce. Bufet z  jadalnią na tej samej kondygnacji powinien byd zlokalizowany. Zaleca się sytuowanie  bufetów w pobliżu miejsc pracy (jak najbliżej) ponieważ pracownicy często korzystają (żeby  nie tracili czasu na dojście).  W budynku wielokondygnacyjnym jadalnie i bufety zaleca się sytuowana kondygnacji o  największej liczbie zatrudnionych lub na parterze.    Zaplecze  Transport zewnętrzny odbywa się samochodami lub wózkami elektrycznymi. Pieczywo,  mięso, ryby przywozi się w koszach, skrzyniach lub pojemnikach. Potrawy i dania gorące lub  półprodukty (półgotowe) transportuje się w zamkniętych pojemnikach izotermicznych o  zalecanej pojemności 30l. Odpadki przewozi się w pojemnikach zamkniętych.  Transport wewnętrzny obejmuje dostawę pojemników z zewnątrz budynku i ich zwrot.  Należy tak usytuowad zaplecze, żeby umożliwid wygodny transport pojemników wewnątrz  budynku. Przejścia o szerokości 1,5m a schody o szerokości co najmniej 1,2m. droga  dostarczania pełnych pojemników i towarów służy również do wynoszenie pustych  pojemników i pojemników z odpadkami. Droga transportu ręcznego pojemników powinna  byd najkrótsza.  Jeżeli zakładamy, że:   mycie naczyo odbywa się ręcznie:  o w zmywalni powinny znajdowad się dwa pojemniki na odpadki  o mycie i płukanie powinno się odbywad w wodzie o temp około 45stopni  o stosujemy duży zmywak stołówkowy dwukomorowy  o należy przewidzied wyparzanie naczyo poprzez:   zanurzanie naczyo w gorącej wodzie 85-90st   wyparzanie parą o ciśnieniu 0,4atm  o przekazywanie naczyo ze zmywalni do jadalni/wydawalni posiłków/bufetu  poprzez szafy przelotowe (szafy z drzwiami po dwóch stronach)   przewidujemy mycie naczyo stołowych zmywarkami (mechaniczne):  o dwa pojemniki na odpadki w zmywalni  o j.w. (odbywa się w zmywarce) 

(…)


czynnośd oddzielne pomieszczenie (zmywalnia). Dopuszcza się dla jadalni do 50
konsumentów w
ciągu jednej zmiany oddzielenie zmywalni od wydawalni ścianką działową o wysokości
2,3m. Przy
zmywalni naczyo stołowych zgodnie z procedurą zmywania przewiduje się następujące
urządzenia:
okienko lub drzwi do przekazywania brudnych naczyo z jadalni
stół na brudne naczynia
pod stołem lub obok stołu pojemnik…

czynnośd oddzielne pomieszczenie (zmywalnia). Dopuszcza się dla jadalni do 50
konsumentów w
ciągu jednej zmiany oddzielenie zmywalni od wydawalni ścianką działową o wysokości
2,3m. Przy
zmywalni naczyo stołowych zgodnie z procedurą zmywania przewiduje się następujące
urządzenia:
okienko lub drzwi do przekazywania brudnych naczyo z jadalni
stół na brudne naczynia
pod stołem lub obok stołu pojemnik…
…):
o dwa pojemniki na odpadki w zmywalni
o j.w. (odbywa się w zmywarce)
o j.w. (odbywa się w zmywarce)
o j.w.
ręczne mycie filiżanek i spodków (kieliszków)
o w zmywalni stosujemy jeden pojemnik na odpadki
o mycie i płukanie odbywa się w temp 45st, koniecznie pod bieżącą wodą
o wyparzanie w wodzie o temp 90st poprzez zanurzanie w gorącej wodzie lub
polewanie o odkładanie wyparzonych naczyo na stół i podlegają…
… do tego przygotowanego
Wydawanie napojów odbywa się z termosu lub z garnków stojących na ławie/ taboretach/
stole. Ławy przystawiane są do okienka lub lady. Do przechowywania produktów takich jak
kawa, herbata, cukier itp. oraz sprzętu kuchennego należy przewidywad szafę. Mogą to byd
szafy umieszczone w dole stołu. Przygotowalnia połączona jest drzwiami z jadalnią.
Dopuszcza się zmywanie kubków przez personel zamiast…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz