Ogrzewanie i wentylacja bufetu i jadalni-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogrzewanie i wentylacja bufetu i jadalni-opracowanie - strona 1 Ogrzewanie i wentylacja bufetu i jadalni-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ogrzewanie i wentylacja:  temperatura w jadalni, bufecie, jeśli nie ma szatni oraz przygotowalni i wydawalni  posiłków wynosi 16°C, gdy jest szatnia do 20°C;  w pomieszczeniu ogrzewanym nagrzewnicami (włączane w razie potrzeby) - ogrzewanie  dyżurne o temperaturze 5°C;  przewody centralnego ogrzewania prowadzone podtynkowo lub pod posadzką;  wszystkie pomieszczenia – wentylacja grawitacyjna; zaleca się aby wentylacja  mechaniczna w jadalni i zapleczu była niezależna od wentylacji mechanicznej w pozostałej  części budynku;  rozwiązanie instalacji wentylacji zaplecza powinno uniemożliwiad przenikanie zapachów z  zaplecza do jadalni;  rodzaj i sposób wentylacji mechanicznej powinien wynikad z obliczeo uwzględniających:  ilość ciepła i wilgoci wydzielanych przez urządzenia jadalni i bufetu oraz dwutlenku węgla z  urządzeo opalanych gazem;  ilośd wymian powietrza wentylacyjnego do jadalni typu I i II wynosi 2 na godzinę, dla  jadalni typu III 10 na godzinę oraz dla zaplecza jadalni typu III 5 na godzinę;  w jadalni nie można montowad na stałe żadnych silników elektrycznych itp. – urządzeo  mogących byd źródłem hałasu przekraczającego 45 dB;  na zapleczu i pomieszczeniach pracy obsługi: wydawalni, ekspozycji, zmywalni –  maksymalny poziom hałasu to 60 dB;  gaz nie jest zalecany jako sposób przygotowania posiłków w jadalni, preferuje się  kuchenki elektryczne;  gdy mamy pomieszczenia z urządzeniami gazowymi z odprowadzeniem spalin –  zabezpieczenie przez dopuszczalnym przekroczeniem substancji szkodliwych dla zdrowia,  kontrole ciągu spalin w przewodzie, ciągła wentylacja wywiewna powietrza potrzebna do  spalenia gazu.Instalacja wodociągowa:  zapotrzebowanie na wodę dla bufetu i jadalni;  zużycie wody na zapleczu jadalni typu III przyjmuje się 10l/1 posiłek regeneracyjny/dobę  (w tym 50% wody o temperaturze 55°C);  szczytowy pobór wody – 1,5l/h/1 posiłek regeneracyjny (w tym 50% wody o temperaturze  55°C);  dodatkowo w godzinie maksymalnego rozbioru – woda do celów sanitarnych + ppoż;  zużycie wody na zapleczu bufetu 1800l/dobę (w tym 50% wody o temperaturze 55°C),  dodatkowo wody na cele sanitarne i ppoż;  zaplecza bufetu nie mają zmywalni naczyo stołowych, zużywają o 1/3 wody mniej;  w przypadku wspólnego zaplecza jadalni typu III i bufetu sumujemy zużycie wody dla tych  obiektów, mnożąc to razy współczynnik 0,8;  Ścieki:  ilośd ścieków technologicznych i gospodarczych – 85% zapotrzebowania wody;  ścieki z wanien do mycia i płukania naczyo odprowadzane do kanalizacji przez wpust 

(…)


powyższego, a nie całego budynku – lokalizowane w miejscach łatwo dostępnych dla obsługi;
Instalacja elektryczna:
w pomieszczeniu zaplecza, jadalni stosujemy oświetlenie żarowe;
nad ladą bufetową oraz miejscem wydawania posiłków regeneracyjnych – tylko oświetlenie
żarowe.
Podział natrysków:
natryski zbiorowe bez kabin, jedna wspólna bateria mieszająca - koszary, więzienia;
natryski zbiorowe - suma…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz