Techniki sanitarne

note /search

Projekt koncepcyjny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla zakładu

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1785

PROJEKT Z  TECHNIKI SANITARNEJ Temat:" Projekt koncepcyjny pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych dla zakładu obuwniczy  "SZPILA" w Gdyni." 1.0. OPIS TECHNICZNY Opis techniczny dotyczy projektu koncepcyjnego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  Zakładu Produkcji Obuwia "SZPIL...

Ciepła woda użytkowa-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

Ciep ła woda użytkowa    a. Urządzenia indywidualne (mniej niż jeden cały budynek- jedno mieszkanie, kilka lub  jeden punkt czerpalny)    i. Urządzenia jednoczerpalne- jeden punkt czerpalny, poboru; posiadają  baterię trójdrogową; napuszczam...

Instalacje grzewcze-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148

  4. Regulacja pod pionowa  a. Dwa warianty, jak na rysunku. Nastawa stała lub nastawa stała różnicy ciśnieo  (wyliczana przez program).    5. Regulacja na grzejniku    a. Zawór grzejnikowy  i. Zawór grzejnikowy termostatyczny z nastawą wstępną  ii. Zawór grzejnikowy termostatyczny bez nastawy wstę...

Jadalnia-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

TECHNIKI SANITARNE – ĆWICZENIA    09.05.2011  Jadalnia:    gdy pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników na 1 zmianę  musi zapewnić pracownikom  jadalnię,    jeżeli pracownicy wykonują pracę z substancjami szkodliwymi lub prace bardzo brudzące,...

Natryskownie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

NATRYSKOWNIe    NATRYSKOWNIE–  W pomieszczeniu z natryskami poszczególne sitka powinny być zainstalowane  w oddzielnych kabinach umieszczone w taki sposób, aby strumień wody spływał  na ramiona a nie na głowę.  Pomieszczenie z natryskami w których znajduje się więcej niż 6 sitek, powinno  być odd...

Ogrzewanie i wentylacja bufetu i jadalni-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

Ogrzewanie i wentylacja:  temperatura w jadalni, bufecie, jeśli nie ma szatni oraz przygotowalni i wydawalni  posiłków wynosi 16°C, gdy jest szatnia do 20°C;  w pomieszczeniu ogrzewanym nagrzewnicami (włączane w razie potrzeby) - ogrzewanie  d...

Płynna regulacja pracy pompy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

P łynna regulacja pracy pompy- podstawy teoretyczne    Mając charakterystykę katalogową pompy można ją zmieniad regulując prędkośd obrotową pompy.    Regulacja/sterowanie cyrkulacji centralne c.w.u.  Regulacja ma zapewnid jak najszybszą dostawę ciepłej wody do punktu poboru.    A. Regulacja pracy p...

Płynna regulacja w instalacjach wody zimnej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

P łynna regulacja w instalacjach wody zimnej  H geometryczne to wysokośd między osią punktu czerpalnego a osią jezdni.  Δh strat to straty na długości, na wodomierzu głównym i mieszkaniowym.  Δh na wylocie to tam, gdzie pobierana jest woda.  Wodę należy pompowad, gdy h ciśnienia w rurociągu uliczny...

Podział odzieży-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1533

Techniki Sanitarne    Podzia ł odzieży:  1. Odzież domowa  2. Odzież wierzchnia (wychodząc na dwór zakładana- kurtki, futra, płaszcze, parasole itd.)  3. Odzież robocza (Zamiast odzieży wierzchni...

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

Techniki Sanitarne    Droga pracowników na terenie pracy nie powinna przecinad linii transportowych a zwłaszcza  kolejowych. Ciągi dla pieszych/chodniki dla dużego ruchu należy projektowad równolegle do dróg  zakładowych. Największe oddziały w zakładzie, posiadające największą ilośd pracowników,  p...