Pomieszczenia sanitarno-higieniczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomieszczenia sanitarno-higieniczne-opracowanie - strona 1 Pomieszczenia sanitarno-higieniczne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Techniki Sanitarne    Droga pracowników na terenie pracy nie powinna przecinad linii transportowych a zwłaszcza  kolejowych. Ciągi dla pieszych/chodniki dla dużego ruchu należy projektowad równolegle do dróg  zakładowych. Największe oddziały w zakładzie, posiadające największą ilośd pracowników,  posiadające największe pomieszczenia higieniczno sanitarne zaleca się stosowad bliżej wejścia  zakładu.  W zależności od zasięgu usług pomieszczenia higieniczno sanitarne dzielą się na:  1. Oddziałowe (wydziałowe)  Projektuje się je w poszczególnych budynkach produkcyjnych lub przybudówkach do hal  produkcyjnych gdyż do poszczególnych wydziałów produkcyjnych pracownicy powinni wchodzid do  pracy przez pomieszczenia higieniczno sanitarne zaprojektowane odpowiednio do charakteru  produkcji.  2. Ogólnozakładowe (centralne)  Są one projektowane w zakładach produkcyjnych, w których praca odbywa się pod zadaszeniem lub  pod gołym niebem (porty, place budów, tartaki, cegielnie, kopalnie odkrywkowe. Pomieszczenia te  projektuje się jako budynki wolnostojące (nie są połączone z żadnym pawilonem ani halą  produkcyjną).  Usytuowanie pomieszczen sanitarno higieniczne w stosunku do  budynku produkcyjnego:  Pomieszczenia sanitarno higieniczne w zakładach pracy mogą się mieścid:  o W halach produkcyjnych w pomieszczeniach wydzielonych na ten cel  Pomieszczenia hig-san można projektowad bezpośrednio w oddziałach w wyznaczonych  na ten cel tzw. antresolach zlokalizowanych nad ciągami komunikacyjnymi.  Pomieszczenia na antresolach projektuje się w przypadku nielicznej załogi.  o W przybudówce przy hali produkcyjnej  najczęstszy przypadek, znajdują się w tych przybudówkach pomieszczenia biurowe i  pomocnicze, przybudówki można dobudowad do szczytu hali lub wzdłuż hali  produkcyjnej. Mogą byd zlokalizowane:  Na parterze  Na parterze i piętrze  Tylko na piętrze  o W budynkach wolnostojących połączonych z halą produkcyjną łącznikiem  Łącznik z krytym przejściem ogrzewanym lub nieogrzewanym, stosuje się  następujące rozwiązania:  Łącznik podziemny (korzystny ze względu na komunikacje, nic nie zagradza  drogi)  Łącznik nadziemny  Łącznik na przyziemiu (niekorzystny ze względu na komunikację)  Łączniki pomiędzy halami produkcyjnymi  o W budynkach wolnostojących (jeżeli praca odbywa się pod zadaszeniem lub pod  gołym niebem).  Asortyment pomieszczeń sanitarno higienicznych w zakładach  przemys łowych:  1. Szatnie  2. Umywalnie  3. Pomieszczenia z natryskami (natryskownie)  4. Pralnie  5. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników 

(…)

… z natryskami (natryskownie)
4. Pralnie
5. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników
6. Spluwaczki
7. Pomieszczenia osobistej higieny kobiet
8. Pomieszczenia do karmienia niemowląt
9. Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, trzepania, odpylania, dezynfekcji
odzieży ochronnej
10. Jadalnie, stołówki bufety w zakładach pracy
Techniki Sanitarne
Droga pracowników na terenie pracy nie powinna przecinad linii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz