Podział odzieży-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział odzieży-opracowanie - strona 1 Podział odzieży-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Techniki Sanitarne    Podzia ł odzieży:  1. Odzież domowa  2. Odzież wierzchnia (wychodząc na dwór zakładana- kurtki, futra, płaszcze, parasole itd.)  3. Odzież robocza (Zamiast odzieży wierzchniej przy niższych stopniach zabrudzenia)  4. Odzież ochronna (występuje w III stopniu zabrudzenia, zakładana na gołe ciało, po każdym  użyciu poddawana uzdatnianiu do ponownego użycia: suszenie, trzepanie, odkurzanie,  odpylanie, pranie)    Trzy stopnie zabrudzenia odzie ży:  1. Najniższe zabrudzenie, odzież roboczą można przechowywad w tych samych szafkach co  odzież wierzchnia.  2. Kiedy odzież robocza nie może byd przechowywana z wierzchnią, żeby jej nie ubrudzid; szafka  przedzielona przegrodą albo osobne szafki na odzież  3. Wymaga odzieży ochronnej, codziennie uzdatnianej na różne sposoby, zakładanej na gołe  ciało  Suszenie odzie ży roboczej:  w zależności od tego z jaką ilością wilgoci mamy do czynienia, są  inne  sposoby suszenia. Odzież wilgotną lub częściowo mokrą lub niewielkie ilości odzieży mokrej można  suszyd szafkach na odzież brudną, przystosowanych specjalnie do tego celu. Pod szafkami instaluje  się przewody grzewcze lub specjalne grzejniki, a dno i góra szafek powinny byd ażurowe. Należy  zainstalowad wentylację mechaniczną w pomieszczeniu z nawiewem dolnym i górnym. Jeżeli tylko  częśd pracowników posiada odzież wymagającą suszenia, tylko częśd szafek przystosowujemy do  suszenia (odpowiednią ilośd). Optymalna temp w szafkach osuszających 30stC. Wyższa temp wpływa  niekorzystnie na odzież taką jak skórzane rękawice, buty skórzane.  Przy dużej ilości wilgotnej lub mokrej ze względów oszczędnościowych suszy się odzież na  wieszakach w suszarni, stanowiącej częśd szatni przepustowej. Krotnośd wymiany powietrza wynika z  obliczeo uwzględniających ilośd wody parującej podczas suszenia przy założeniu temp 30stC.  Dla odzieży bardzo mocno przemoczonej, zawierającej duże ilości wody, suszenie odbywa się  w suszarkach kulisowych, są to komody ustawione na boku, szuflady się wysuwa pionowo (tzw.  kulisy). W zamkniętą przestrzeo tych szuflad wprowadza się ciepłe suszące powietrze, następnie jest  ono wyrzucane na zewnątrz za pomocą wentylacji o dużej intensywności wymiany.  Odpylanie:  odzież zapyloną podczas pracy należy oczyścid ze względów higienicznych gdyż  nie odpylona powoduje przenikanie pyłu do skóry. Stosuje się trzepanie ręczne oraz dodatkowo  mechaniczne z równoczesnym odciągiem powietrza zapylonego. Odzież mokra i zapylona najpierw  musi zostad wysuszona.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz