Statystyka matematyczna_zadania_3_F

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka matematyczna_zadania_3_F - strona 1

Fragment notatki:


Statystyka matematyczna    Zadania    ZESTAW 3      1.  Z  raportu  CBOS  wynika,  że  w  końcu  1999  roku  14%  Polaków  twierdziło,  że  jest  zupełnie  zadowolonych  ze  swojego  życia.  Jak  duża  powinna  być  próba,  aby  na  poziomie  ufności  0,97,  z  błędem nie większym niż 3% ocenić procent Polaków zupełnie zadowolonych ze swojego życia pod  koniec  2000  roku?  Jako  wstępne  oszacowanie  przyjmij  wyniki  badania  1999  roku.  Jak  zmieni  się  liczebność próby, jeśli nie skorzystamy z wyników z 1999 roku?    2.  Sztab  wyborczy  kandydata  ...................  ubiegającego  się  o  mandat  do  Parlamentu  Europejskiego  chce na poziomie ufności 0,90 oszacować procent wyborców, którzy  zagłosują na jego kandydaturę.  Ile osób należy wylosować niezależnie od próby, aby błąd szacunku nie przekroczył 3%.    3. W celu zbadania zróżnicowania płac w pewny przedsiębiorstwie wybrano losowo 20 pracowników i  zanotowano ich miesięczne zarobki (w tys. złotych) otrzymując: 2,21   1,91   2,04   1,96   1,22  1,66    2,56   2,11   2,42   1,36   2,24  1,89    2,25   1,23   2,72   1,05   1,79   3,17   1,75   2,80.  Zakładając,  że  miesięczne  zarobki  mają  rozkład  normalny  oszacuj  przedziałowo  ich  zróżnicowanie  wśród wszystkich pracowników tego przedsiębiorstwa przyjmując poziom ufności 1-α =0,96.    4. Czas obsługi w okienku bankowym nie powinien mieć dużego odchylenia standardowego, gdyż w  przeciwnym  wypadku  kolejki  mają  tendencję  do  rozrastania  się.  Bank  regularnie  sprawdza  czas  obsługi w okienkach, by oceniać jego odchylenie standardowe. Obserwacja 35 czasów obsługi losowo  wybranych  klientów  dała  s=3,5  minuty.  Wyznacz  95%  przedział  ufności  dla  odchylenia  standardowego czasu obsługi w okienku bankowym.        ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz