Estymacja wariancji- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Estymacja wariancji- wykład 5 - strona 1 Estymacja wariancji- wykład 5 - strona 2 Estymacja wariancji- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Statystyka dr Dorota Rozmus Wykład 5 cz.2
ESTYMACJA WARIANCJI
Rozróżniamy 2 przypadki w zależności od liczebności próby:
1) Populacja o rozkładzie normalnym N(m,s ) , gdzie m,s - nieznane, n £ 30 (mała próba).
Budowa przedziału ufności oparta jest na statystyce:
Po spierwiastkowaniu granic przedziału uzyskujemy przedział ufności dla odchylenia standardowego.
PRZYKŁAD:
Oszacować poziom zróżnicowania liczby kupowanych tygodniowo czasopism na podstawie losowej próby 17 osób.
Dla tej próby odchylenie standardowe wynosi 2 sztuki. Przyjąć współczynnik ufności na poziomie 0,90.
Obliczamy:
INTERPRETACJA: Z 90% pewnością możemy oczekiwać, że przedział o końcach 1,61 do 2,92 pokryje wartość
szacowanego odchylenia standardowego (zróżnicowania) liczby kupowanych czasopism.
2) Populacja o rozkładzie normalnym N(m,s ) , gdzie m,s - nieznane, n 30 (duża próba)
Przedział ufności jest budowany na podstawie granicznego rozkładu statystyki:
_ ESTYMACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA
Estymatorem prawdopodobieństwa p jest FRAKCJA (wskaźnik struktury), który dla n 100:
Co po przekształceniu daje przedział ufności:
PRZYKŁAD:
W pobranej losowo próbie 1000 rodzin 520 z nich posiadało kuchenkę mikrofalową. Przyjmując współczynnik ufności na
poziomie 0,95 oszacować odsetek wszystkich rodzin, posiadających tego typu sprzęt.
Obliczamy:
N=1000
M=520
INTERPRETACJA: Z 95% pewnością możemy oczekiwać, że przedział o końcach 0,489 (48,9%) do 0,551 (55,1%) pokryje wartość szacowanego odsetka rodzin posiadającego kuchenki mikrofalowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz