Promocja - omówienie (sem III)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promocja  - omówienie  (sem III) - strona 1 Promocja  - omówienie  (sem III) - strona 2 Promocja  - omówienie  (sem III) - strona 3

Fragment notatki:

PROMOCJA (system komunikacji marketingowej) - oznacza dialog pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem tj. nabywcami oraz innymi grupami interesariuszy firmy. Promocja jest marketingowym oddziaływaniem na nabywców, polegającym na dostarczaniu informacji, argumentacji i obietnic oraz zachęty, nakłaniających do kupowania oferowanych produktów jak również kształtujących korzystna opinie o przedsiębiorstwie.
Funkcje promocji:
Informacyjna (edukacja rynkowa klientów)
Perswazyjna (celem jest zdobycie i utrzymanie nabywcy oraz kształtowanie jego lojalności wobec oferty)
Konkurencyjna (stosowane są pozacenowe instrumenty rywalizacji rynkowej - atrakcyjne informacje, silne bodźce motywujące nabywcę do podjęcia decyzji zakupowej).
Zintegrowany marketingowy system komunikacji zawiera składowe promocji mix:
Reklama - bezosobowa, bezpłatna, adresowana do masowego odbiorcy forma przekazywania informacji rynkowych, zmierzająca do prezentowania i popierania przeznaczonej do sprzedaży oferty przez określonego nabywcę.
Promocja dodatkowa (sprzedaży, handlowa) - dodatkowe silne, zazwyczaj krótkotrwałe bodźce o charakterze ekonomicznym lub psychologicznym, zwiększające stopień atrakcyjności sprzedawanej oferty oraz zwiększające chęć nabywcy do zakupów.
Public relations i publicity - wszelkie działania zmierzające do kreowania, utrwalania, rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnej opinii nt. przedsiębiorstwa oraz jego oferty, w tym sponsoring.
Marketing bezpośredni - wykorzystywanie listów, telefonów, Internetu i innych nieosobistych narzędzi kontaktu w celu komunikowania się z nabywcami.
Sprzedaż osobista - osobista i bezpośrednia prezentacja oferty przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy.
Składowe promocji powinny tworzyć harmonijną całość:
Wizerunek (image) - opinia na temat firmy, charakteryzuje to, co ludzie o niej myślą, mówią; tożsamość zaś - za pomocą czego ją identyfikują.
Tożsamość (identity) - to tworzenie informacji o tym, czym jest przedsiębiorstwo, jak się zmienia, dokąd zmierza oraz co go wyróżnia od konkurencyjnych firm (kształtują ją czynniki wizualne i niewizualne). Tożsamość pozwala na rozpowszechnianie wizerunku przedsiębiorstwa wśród społeczeństwa dzięki jego prezentowaniu w formie wizualnej - wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Tożsamość wizualna - obejmuje system elementów, które identyfikują i wyróżniają firmę i jej produkty na rynku. Elementy wizualne tożsamościowe:
Nazwa przedsiębiorstwa - powinna być oryginalna, uniwersalna, zrozumiała dla partnerów krajowych i zagranicznych, a także kojarzyć się z określonym rodzajem działalności.
Strona WWW firmy
Symbol firmowy

(…)

… (wizytówki, papiery faksowe i firmowe, koperty firmowe)
druki biurowe (rachunki, formularze, faktury)
druki reprezentacyjne (zaproszenia, kalendarze)
druki reklamowe (ulotki, foldery, katalogi, informatory)
stroje firmowe i ich składowe
środki transportu (samochody firmowe, ułatwiające kontakt pracowników z otoczeniem)
orientacja przestrzenna (oznakowania wewnątrz, na zewnątrz siedziby przedsiębiorstwa…
… i demonstruje różne możliwości jego zastosowania Zawiera symboliczne skojarzenia w postaci logo, marki, muzyki, hasła reklamowego.
Formy reklamy w telewizji: demonstracja działania (np. wybielacza), scenka z życia, rekomendacja (np. pasta do zębów), styl życia (np. picie Coca-Coli), humor, animacja.
Reklama zewnętrzna: obejmuje tablice ogłoszeniowe, ogłoszenia, siatki na ścianach budynków, na szybach, plansze…
…, informatory o przedsiębiorstwie, jego organizacji, ofercie itp., wizytówki, etykiety samoprzylepne ze znakiem i nazwą przedsiębiorstwa, druki firmowe)
Wystawy, targi
Spotkania (sympozja, konferencje, seminaria, imprezy integracyjne, utrzymywanie kontaktów z ludźmi biznesu, klientami, ekspertami)
Przyjęcia, zwiedzanie zakładu, zapraszanie dziennikarzy na ważne wydarzenia w działalności przedsiębiorstwa…
…: obejmuje kopertę, list reklamowy, broszurę reklamową, CD, DVD z treścią przekazu reklamowego, sposób odpowiedzi na ofertę.
Reklama wydawnicza - broszury i foldery reklamowe. Celem broszury jest objaśnienie zastosowania produktu, wsparcie jego sprzedaży. Powinna ona pokazywać produkt w użyciu. Folder prezentuje przedsiębiorstwo i jego ofertę. Zawiera przesłanie reklamowe, wiele zdjęć, ilustracji i wykresów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz