Komunikacja marketingowa cz 2 - prezentacja

Nasza ocena:

4
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja marketingowa cz 2 - prezentacja - strona 1

Fragment notatki:


1 Komunikacja marketingowa – cz. 2 Promocja sprzedaŜy Promocja sprzedaŜ Promocja sprzeda Promocja sprzed SprzedaŜ osobista SprzedaŜ osobist SprzedaŜ osobis SprzedaŜ osobi Public  Public Publi Publ relations relation relatio relati Marketing bezpośredni  Marketing bezpośredni Marketing bezpośredn Marketing bezpośred i interaktywny i interaktywn i interaktyw i interakty Zintegrowana komunikacja marketingowa to zarządzanie i kontrola nad całym procesem komunikowania się na rynku, a takŜe zagwarantowanie, Ŝe pozycjonowanie marki, osobowość i przesłania są przekazywane całościowo przez kaŜdy element programu komunikacji i wypływają z jednej konsekwentnej strategii.  - obejmuje narzędzia o charakterze  krótkookresowych bodźców ekonomicznych  i zachęt, stosowanych w celu aktywizacji  sprzedaŜy i zwiększenia skłonności klienta do  zakupu. ◦ Inne określenia: promocja handlowa, ◦ promocja dodatkowa, ◦ sales promotion Sieci handlowe  stosują coraz więcej  instrumentów  promocyjnych  o charakterze  „push”, szczególnie  tzw. promocje  cenowe. Promocja sprzedaŜy moŜe być ukierunkowana  na konsumentów, pośredników handlowych  i sprzedawców przedsiębiorstwa (personel  sprzedaŜy). Przyczyny wzrostu znaczenia promocji  sprzedaŜy: ◦ menedŜerowie produktu są zmuszani do ciągłego  zwiększania wolumenu sprzedaŜy, ◦ wzrasta konkurencja, ◦ zmniejsza się skuteczność reklamy, ◦ konsumenci dąŜą do maksymalizacji korzyści  z zakupu. 2 ukierunkowanej na konsumentów ukierunkowanej na konsumentó ukierunkowanej na konsument ukierunkowanej na konsumen : zwiększyć  sprzedaŜ w krótkim okresie i budować  długookresowo duŜy udział w rynku, ukierunkowanej na pośredników (promocja  ukierunkowanej na pośredników (promocja ukierunkowanej na pośredników (promocj ukierunkowanej na pośredników (promoc handlowa) handlowa handlow handlo - nakłaniać detalistów i innych  pośredników do: ◦ utrzymywania asortymentu firmy i oferowania nowych  produktów, ◦ promowania produktów, ◦ zwiększania powierzchni ekspozycji produktów, ◦ zwiększania poziomu zapasów, ukierunkowanej na sprzedawców ukierunkowanej na sprzedawcó ukierunkowanej na sprzedawc ukierunkowanej na sprzedaw : oferowanie  szerszego wsparcia sprzedaŜy i motywowanie. Próbki Próbk Kupony Kupon Oferty  refundowane Oferty  refundowan Konkursy Konkurs Gry Gr GadŜety  reklamowe GadŜety  reklamow Oferty „więcej za tę samą cenę” Oferty „więcej za tę samą cenę Nagrody za lojalność Nagrody za lojalnoś Promocja w punkcie sprzedaŜy

(…)


publicznej i moŜe powodować pozytywne
skojarzenia sukcesów czy działań osób lub
instytucji sponsorowanych z sytuacją firm
sponsorujących.
Przedmiotem sponsoringu bywają najczęściej
sport, nauka, kultura i działalność społeczna.
reklama pocztowa (adresowa i bezadresowa),
telemarketing (przychodzący i wychodzący),
e-mailing oraz inne interaktywne sposoby
działania (w tym interaktywne strony www),
sprzedaŜ…
… pozytywnego
nastawienia odbiorców do przedsiębiorstwa (styl kontaktów
interpersonalnych, kultura obsługi itp.).
2
marketing,
hostessy i przedstawiciele
przedsiębiorstwa na
targach i wystawach.
produkt wymaga demonstracji działania oraz przeprowadzenia próby,
korzystanie z produktu wymaga fachowego wsparcia,
cena produktu nie jest stała, lecz negocjowana,
pośrednicy handlowi wymagają przeszkolenia i częstej…
…, miejsc,
przedsiębiorstw,
organizacji, a nawet
krajów.
Skuteczna kampania
„I love NY” przyciągnęła do
Nowego Jorku miliony
turystów.
Kreowanie
wizerunku:
produktów
przedsiębiorstwa
Relacje
z mediami
Komunikacja
wewnętrzna
Relacje
z inwestorami
Reagowanie
w sytuacjach
kryzysowych
Relacje
z wpływowymi
instytucjami
3
system
identyfikacji
wizualnej
materiały
audiowizualne
sponsoring
strona
internetowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz