promocja i prezentacja wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5446
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
promocja i prezentacja wykład - strona 1 promocja i prezentacja wykład - strona 2 promocja i prezentacja wykład - strona 3

Fragment notatki:

Promocja i prezentacja
Dr Sławomir Jarka
jarka@vizja.pl Literatura Garbarski L., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE
Altkorn J., Podstawy marketingu, Wyd. Inst. Marketingu
Kotler Ph., Marketing. Analiza planowanie wdrażanie i kontrola, Wyd. FELBERG
Kotler Ph. Marketing od A do Z, PWE, Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE
Garbarski L. Kłosiewicz U. Nowacki R., Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem, DIFIN
Ries A. Trout J., 22 niezmienne prawa marketingu, PWE
Domański T., Kowalski P., Marketing dla menedżerów, PWN
Knecht Z., Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wyd. BECK
Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Wyd. INFOR
Poza tym:
Harvard Business Review Polska, www.hbrp.pl/
Marketing w praktyce, www.marketing.org.pl
Marketing przy Kawie, marketing-news.pl
Polskie Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, www.ptbrio.pl
Przedsiębiorstwo jego cechy, związki z otoczeniem, podejmowanie decyzji
Przedsiębiorstwo jako system społeczno-techniczny.
Racjonalność realizowanych działań, cele.
Synergia.
Antycypowanie zmian.
Analiza STEP
„Każdy żyje ze sprzedawania czegoś"
Robert Luis Stevenson
MARKETING - JEST NIE
TYLKO DZIEDZINĄ
POZNAWCZĄ, LECZ PRZEDE
WSZYSTKIM SUMĄ PEWNEJ
PRAKTYCZNEJ WIEDZY I
UMIEJĘTNOSCI
DYCYDUJĄCYCH O
ATUTACH MENADŻERA
Proces zarządzania marketingowego
B SWP MM R K
B - badania marketingowe
SWP - segmentacja, wybór rynku docelowego, pozycjonowanie
MM - marketing mix R - realizacja
K - kontrola
Cechy koncepcji marketingowej:
Konsument jako punkt wyjścia działań przedsiębiorstwa
Zintegrowany sposób stosowania instrumentów marketingowych
Wykorzystanie efektu synergii
Dążenie do osiągania celu (sukces)
Czym marketing nie jest
... marketing to sprzedaż
... marketing to dział przedsiębiorstwa
... marketing należy stosować kiedy przedsiębiorstwo ma problemy ze zbytem
Ewolucja marketingu
najpierw był wprowadzony jako funkcja wspomagająca sprzedaż
następnie jako rodzaj działalności służebnej wobec klienta
jako forma zarządzania całym przedsiębiorstwem
ORIENTACJA PRODUKCYJNA
-w warunkach przewagi popytu nad podażą


(…)

… ogólne (makrootoczenie) tworzące warunki działania i funkcjonowania (ekonomiczne - system gospodarczy, kondycja gospodarki, infrastrukturalne, techniczne, prawne, społeczne itp.),
• otoczenie celowe (mikrootoczenie) tworzą konkretne organizacje lub grupy, które mogą wpływać na organizację (klienci, grupy interesu, założyciele i finansujący jej działalność oraz konkurenci);
2. Otoczenie wewnętrzne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz