ANALIZA FINANSOWA - Analiza działalności przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 5642
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ANALIZA FINANSOWA - Analiza działalności przedsiębiorstwa - strona 1 ANALIZA FINANSOWA - Analiza działalności przedsiębiorstwa - strona 2 ANALIZA FINANSOWA - Analiza działalności przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa, Leszek Strzembicki. Cele analizy ekonomicznej. Przedmiotem analizy ekonomicznej jest sfera gospodarcza. Analiza
finansowa, analiza ekonomiczna, analiza techniczno - ekonomiczna. Analiza działalności przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa: analiza warunków społecznych i prawnych, analiza
rynku, analiza konkurencji. Analiza ekonomiczna: analiza finansowa, analiza techniczno-ekonomiczna. Sposoby porównań w analizie ekonomicznej: porównanie z wielkościami postulowanymi (planowanymi, założonymi, prognozowanymi itp.), porównanie w czasie, porównanie z sytuacją w innych jednostkach, porównanie ze standardami (normami). Dla uzyskania poprawności wyników porównań konieczne jest doprowadzenie do porównywalności w następujących obszarach: porównywalności co do wyceny danych (np. z powodu inflacji), porównywalności co do czasu trwania procesów gospodarczych, porównywalności organizacyjnej, porównywalności techniczno-technologicznej prowadzenia procesów gospodarczych.

Analiza jest metodą poznawania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadania powiązań pomiędzy nimi, szczególnie zależności przyczynowo- skutkowych. Przedmiotem analizy ekonomicznej jest sfera
gospodarcza. Ma umożliwić poznanie rzeczywistości gospodarczej, a więc przebiegu i rezultatów procesów gospodarczych, prawidłowości ekonomicznych, tendencji. Cele analizy ekonomicznej:
1. Poznać rzeczywistość gospodarczą analizowanego podmiotu.
2. Ocenić przebieg i rezultaty dzialalności gospodarczej.
3. Wyjaśnić związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi. 4. Wyjaśnić, czy zdarzenia gospodarcze, ktore zaistniały lub będą podejmowane, są lub będą realizowane zgodnie z zasada racjonalnego działania.
5. Jej wyniki mają być podstawą do weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłosci oraz dla decyzji dotyczących przyszłości.
6. Szybkie dostarczanie informacji i sygnałów o zakłóceniach w działalności bieżącej.
Analiza
ekonomiczna
Analiza finansowa
Analiza
technicz.-ekonomicz.
Wstępna analiza bilansu
Analiza rachunku zysków i strat
Analiza przepływów pie-
niężnych
Analiza wybranych obszarów:
-płynności finansowej,
-zadłużenia
-rentowniści.
Analiza produkcji
Analiza zatrudnienia, płac
i wydajności
Analiza wyposażenia i wykorzystania środków trwałych
Analiza gospodarki magazynowej
Analiza postępu technicz.
Analiza działalności przedsiębiorstwa
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
Analiza warunków spo-
łecznych i prawnych
Analiza
rynku
Analiza
konkrencji
Analiza ekonomiczna
analiza finansowa
analiza techniczno-
ekonomiczna
synteza wyników analizy Rodzaje analiz ekonomicznych
Kryterium analiz Rodzaje analiz
przeznaczenie
analiz
analiza
zewnętrzna
analiza
wewnętrzna ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz