Pojęcie zakres cele standardy i wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zakres cele standardy i wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego - strona 1 Pojęcie zakres cele standardy i wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego - strona 2 Pojęcie zakres cele standardy i wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego - strona 3

Fragment notatki:


Analiza finansowa 27.04.2011 Analiza jest metodą poznawania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadania powiązań pomiędzy nimi , szczególnie zależności przyczynowo skutkowych
Ważnym elementem procesu analizy jest zbadanie powiązań przyczynowo skutkowych. Przedmiotem analizy ekonomicznej jest sfera gospodarcza. Ma umożliwić poznanie rzeczywistości gospodarczej ,a więc przebiegu i rezultatów procesów gospodarczych ,prawidłowości ekonomicznych , tendencji. Cele analizy ekonomicznej : Poznać rzeczywistość gospodarczą analizowanego podmiotu - pokazują ją sprawozdania finansowe .np. bilans - jaka jest wartość majątku ,RZIS - wynik finansowy .
Ocenić przebieg i rezultaty działalności gospodarczej - nie zawsze jest tak ,że jak mamy zysk to sytuacja dla firmy jest dobra bo np. spodziewaliśmy się większego zysku Wyjaśnić związki przyczynowo- skutkowe zachodzące pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi - wyjaśnić przyczyny stanu ,który widzimy i którego dokonaliśmy oceny. To jest najważniejsze w analizie Wyjaśnić czy zdarzenia gospodarcze ,które zaistniały lub będą podejmowane , są lub będą realizowane zgodnie z zasadą racjonalnego działania ,( czy zgodne są z efektywnością ekonomiczną) . - czy te procesy , zmiany, które obserwujemy przez kilka lat można uznać za zmierzające do poprawy efektywności ekonomicznej ? Jej wyniki mają być podstawą do weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłości oraz dla decyzji dotyczących przyszłości - wyniki muszą być podstawą do pewnych działań na przyszłość Szybkie dostarczenie informacji i sygnałów o zakłóceniach w działalności bieżącej(gospodarczej). - szybkość jest ważna , ponieważ należy na bieżąco oceniać sytuację firmy To że w sprawozdaniu finansowym jest duże zadłużenie firmy to stamtąd bardzo trudno jest dowiedzieć się dlaczego tak się stało. Potrzebna jest do tego analiza finansowa. Występuje problem oceny Polskiej gospodarki. W 2009 wszystkie firmy w Polsce osiągnęły zysk ok 90mld zł. Kilka lat wcześniej wynik finansowy był na poziomie -4,5mldzł.
Podział jest ważny gdyż analiza finansowa ogranicza się do pewnego obszaru analizy Analiza ekonomiczna dzieli się na : - analiza finansowa Wstępna analiza bilansu - jest to tylko wstępna analiza gdyż po samym bilansie nie możemy dokonać szczegółowej analizy Analiza RZIS - jest to podstawa do analizy rentowności Analiza przepływów pieniężnych Analiza wybranych obszarów : płynności finansowej , zadłużenia , rentowności; obszary te wymagają dokładnego zbadania tyle ,ze na podstawie sprawozdań finansowych dokładnie się tego zrobić nie da.

(…)

… , rentowności; obszary te wymagają dokładnego zbadania tyle ,ze na podstawie sprawozdań finansowych dokładnie się tego zrobić nie da. - analiza techniczno - ekonomiczna (to co nie mieści się w analizie finansowej) Analiza produkcji Analiza zatrudnienia ,płac i wydajności pracy Analiza wyposażenia i wykorzystania innych środków trwałych Analiza gospodarki magazynowej Analiza postępu technicznego Aby zrobić dokładną anlizę wyniku finansowego przedsiębiorstwa należy spojrzeć na analizę otoczenia przedsiębiorstwa:
- analiza warunków społeczno prawnych - analiza rynku - analiza konkurencji Dopiero suma analizy ekonomicznej i analizy otoczenia przedsiębiorstwa da nam poprawną analizę. W Polsce od 2003 r. nastąpiła nieporównywalnie lepsza sytuacja dla przedsiębiorców. Co to sprawiło?
- obniżenie podatków
-wejście…
… jest że produkt krajowy brutto wzrośnie o 4,6% jest to podane w cenach stałych .Czyli kwartał roku 2010 jest podany w tych samych cenach co kwartał roku 2011. Nie byłoby żadnego efektu gdyby liczono to w cenach nominalnych . Im większa inflacja tym większe zmiany. Najpierw należy więc wyeliminować wpływ zmiany cen- jest to ważne w analizie finansowej . Obliczenie realnej wydajności pracy w przemyśle spożywczym

2007
2008
Wartość produkcji sprzedanej w cenach bieżących(w mln zł) A
119956
126435
141790
147236
B Przeciętne zatrudnienie w tys.osób
417,6
417,8
426,8
431,0
(A/B)Wydajność pracy w tys zł 287,3
302,6
332,2
341,6
Dynamika wydajności pracy =(100 = rok 2005)
100,0
105,3
115,6
118,9
C Dynamika produkcji sprzedanej 100,0
105,4
118,2
122,7
D Wskaźnik cen sprzedaży przemysłu spożywczego (rok poprzedni=100…
….
- Najczęściej analizę bilansu przeprowadzają biegli rewidenci.
- Co można uzyskać po analizie bilansu ? jaka jest struktura aktywów , pasywów , jak to się wszystko zmienia. A potem przez skojarzenie aktywów z pasywami możemy uzyskać oceny czy prawidłowo się finansuje aktywa trwałe i aktywa obrotowe. - Analizy finansowe dzieli się na poziome i pionowe. Nie jest to jednak poprawne określenie. Istnieje podział…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz