Finanse Publiczne - POWSTANIE PODATKU

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse Publiczne - POWSTANIE PODATKU - strona 1 Finanse Publiczne - POWSTANIE PODATKU - strona 2 Finanse Publiczne - POWSTANIE PODATKU - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto omówienie podstawowych pojęć z ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. takich jak: import towarów, import usług, towary używane, eksport usług, działalność rolnicza, gospodarstwo rolne, gospodarstwo rybackie, przedmiot opodatkowania, podatnicy podatku od towarów i usług, zwolnienia z podatku od towarów i usług, charakter przedmiotowy, przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, powstanie obowiązku podatkowego, deklaracje dla podatku od towarów i usług, czynności i dokumenty związane z podatkiem od towarów i usług, rejestracja, eksport, import, odliczenia z tytułu podatku od towarów i usług, zwrot podatku, terminy zwrotu, zasady stosowania kas rejestrujących. Ponadto opracowanie głównych zagadnień z zakresu finansów publicznych: cechy podatku, konstrukcja podatku, podział podatków, podatnik, płatnik, podatek dochodowy od osób fizycznych, odliczenia od dochodu, podatek i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, stawki podatku, stawki podatkowe, obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o działalności gospodarczej, podatek wielofazowy, sprzedaż brutto, rachunek uproszczony.

Podatek od towarów i usług (ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Podstawowe zagadnienia
Słowniczek - podstawowe pojęcia i ich definicje - art. 4 ustawy
Towar - jest to rzecz ruchoma oraz wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2 ustawy, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
Usługi - są to:
usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, roboty budowlano - montażowe, sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, oddanie do użytku wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego. Import towarów - jest to przywóz towarów na polski obszar celny.
Eksport towarów - jest to potwierdzenie przez graniczny urząd celny wywozu towaru z polskiego obszaru celnego w wyniku wykonania czynności określonych w art. 2 ust 1 i 3 ustawy.
Import usług - są to usługi świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za których wykonanie należność jest przekazywana osobie lub jednostce mającej siedzibę bądź miejsce zamieszkania za granicą, a także usługi turystyki wyjazdowej. Eksport usług - są to usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Towary używane:
w przypadku budynków, budowli i ich części - są uznawane za używane jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat, w przypadku pozostałych towarów - jeżeli okres używania przez podatnika dokonującego ich sprzedaży wynosił co najmniej pół roku. Sprzedaż towarów - rozumie się przez to również dostawę, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywanie innych czynności określonych w art. 2 ustawy. Urząd skarbowy - jest to urząd skarbowy właściwy ze względu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz