Podatek od towarów i usług (VAT)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek od towarów i usług (VAT) - strona 1 Podatek od towarów i usług (VAT) - strona 2

Fragment notatki:

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 2 stron.
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Konstrukcja VAT polega na tym że każda jednostka podlegająca ustawie o podatku od towarów i usług ( podatnik VAT) powinna do wartości sprzedaży doliczyć VAT należny.
Jednocześnie podatnik ma prawo do odliczenia od sumy VAT należnego za okres rozliczeniowy VATu naliczonego od dokonanych zakupów w okresie rozliczeniowym ( miesiąc, kwartał) . tak więc nadwyżka VATu należnego nad VATem naliczonym to podatek od wartości dodanej. Stanowi on zobowiązanie publiczno-prawne z tytułu VAT.
Podatek od towarów i usług należny oblicza się w następujący sposób VAT należny = kwota netto × stawka VAT Cena brutto: Cena towaru= kwota netto + kwota podatku Opodatkowaniem od towarów i usług w Polsce podlegają:
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług terytorialnych kraju
eksport towarów
import towarów
wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów (WNT)
wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów (WDT)
Co do zasady obowiązek podatkowy (czyli obowiązek do liczenia VATu należnego ) powstaje z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi, natomiast jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
Faktury nie można wystawić ( poza wyraźnie wskazanymi w przepisach wyjątkami) przed wydaniem towaru czy zakończeniem usługi gdyż dokumentuje ona towary wydane i usługi wykonane. Oznacza to zatem, że należy naliczyć VAT należny, wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dnia od wykonania czynności podlegających opodatkowaniu.
Od zasady tej istnieją wyjątki i zgodnie z nimi obowiązek podatkowy powstaje w innym momencie.
W przypadku otrzymania należności ( np. zapłaty tj zaliczki, raty, zadatki) przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej należności, wyłącznie w stosunku do faktycznie otrzymanej kwoty a nie do wartości całej umowy.
Podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczania VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.
Odliczenie VAT jest uprawnieniem podatnika, a nie jego obowiązkiem więc może ale nie musi z niego skorzystać
Ustawa VAT określa wyjątki od tej zasady tzn. dokonując określonych zakupów opodatkowanych VAT ( mimo że są związane ze sprzedażą opodatkowaną) podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od takich zakupów.
Podatek VAT naliczony obciąża wynik finansowy jednostki lub zwiększa wartość nabywanych aktywów.
Podatek naliczony może być odliczony w deklaracji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz