Marketing - cena

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3290
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - cena - strona 1 Marketing - cena - strona 2

Fragment notatki:
....Polityka Cenowa
Polityki cenowe to sposób myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku.
Cele polityki cenowej:
• Wzrost sprzedaży
• Wzrost zysku
• Status Quo- stabilność układu rynkowego, stworzenie dobrego wizerunku wokół ich działań
Czynniki polityki cenowej
• Wewnętrzne- zależne od firmy np. koszty
• Zewnętrzne- zależne od osób spoza otoczenia firmy np. konkurencja, polityka państwa, bankowa, podatkowa, strefa ceny
• Wewnętrzne i zewnętrzne np. koszty transportu...

CENA
Cena= Koszty + Zysk
Cjp= Kjp + Zjp, gdzie Kjp- koszt jednostkowy produktu
Cjp> Kjp cena większa o Zjp Zjp- zysk jednostkowy produktu
Cjp=Kjp oznacza kryzys w firmie- po koszcie własnym Cjp- cena jednostkowa produktu
Cjp< Kjp Strata
Polityka Cenowa
Polityki cenowe to sposób myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku. Cele polityki cenowej: Wzrost sprzedaży
Wzrost zysku
Status Quo- stabilność układu rynkowego, stworzenie dobrego wizerunku wokół ich działań
Czynniki polityki cenowej
Wewnętrzne- zależne od firmy np. koszty
Zewnętrzne- zależne od osób spoza otoczenia firmy np. konkurencja, polityka państwa, bankowa, podatkowa, strefa ceny
Wewnętrzne i zewnętrzne np. koszty transportu
Metody ustalania cen:
Polityka cen zorientowana na koszty
Prowadzona jest wg zasady ekonomiczności działania, czyli dochody osiągnięte ze sprzedaży produktów powinny pokryć koszty ich produkcji i dystrybucji. Cena jest wyznacza na podstawie sumy poszczególnych rodzajów kosztów.
Polityka cen zorientowana na konkurencję
Cena produktu jest określana poprzez porównanie z konkurencja występującą na tym samym rynku. Jej wyznaczanie zależy od rodzaju konkurencji. Polityka cenowa zorientowana na popyt
Oparta jest na badaniach popytu konsumpcyjnego poprzez oszacowanie elastyczności cenowej popytu.
Kierunki polityki cenowej
Cena w momencie wprowadzenia produktu na rynek faza I
C1
C2
Niska
Wysoka
Niska
Polityka niskich cen /strategia dyskontowa/
Polityka zagarniania
Wysoka
Polityka przenikania
Polityka wysokich cena
Polityka niskich cen- zakłada planowanie i utrzymywanie możliwie niskich cen akceptowanych przez szeroki krąg nabywców, kosztem eliminacji usług dodatkowych i innych elementów podrażających produkt. Firma osiąga minimalny zysk jednostkowy. Producenci nastawieni są na nabywców cenowych- liczy się niska cena, produkty niskiej jakości, masowa produkcja. (np. sklepy dyskontowe). Polityka wysokich cen dotyczy produktów najwyższej jakości, luksusowych i ekskluzywnych. Opiera się ona na ochronie produktu, poprzez stosowanie wysokich standardów jakości wykonania, doposażenia produktu. Liczą się tutaj nabywcy markowi. Przedsiębiorstwo kładzie nacisk na wysoką jakość produktu, wysoka cenę, produkcję jednostkowa lub indywidualną. Wysokie ceny rekompensują wysokie koszty produkcji i dystrybucji.
Polityka przenikania polega na wejściu na rynek z tanim produktem i wywołaniu wysokiego popytu poprzez intensywną promocje. Poprzez stopniowe podnoszenie cen produktu firma „przenika” przez rynek zdobywając szerszą grupę klientów, jednocześnie stając się konkurencją dla innych firm. Wzrost ilości wytwarzanych i sprzedawanych produktów prowadzi do zmieszenia jednostkowych kosztów produkcji i wzrostu dochodów rekompensujących straty ponoszone w pierwszej fazie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz