Polityka ustalania cen na produkty - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka ustalania cen na produkty - omówienie - strona 1 Polityka ustalania cen na produkty - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Polityka ustalania cen na produkty
Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna pozostawać w
zgodzie
z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do rynku docelowego. Ustalenie
polityki cen wiąże się z celami jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo i które chce przy pomocy cen
uzyskać,
Polityka cen może być wtedy być zorientowana na:
 Zysk-gdy przedsiębiorstwo dąży do uzyskania maksymalnego zysku zarówno w krótkim jak i
długim okresie oraz oczekuje zwrotu poniesionych nakładów
 Wzrost sprzedaży- gdy przedsiębiorstwo chce zwiększenia ilości sprzedawanych produktów i
większego wykorzystania zdolności produkcyjnych
 Na utrzymanie status quo- gdy przedsiębiorstwo chce utrzymać istniejącą sytuacje na rynku
 Zapewnienie przedsiębiorstwu przetrwania- taka polityka ma pozwolić na przetrwanie
przedsiębiorstwa na rynku
Polityka ustalania cen zwyczaj zmienia się w miarę jak produkt przechodzi przez kolejne fazy cyklu
życia. szczególnie ważna jest tu faza wejścia nowego produktu na rynek. Polityka cenowa przy
wprowadzaniu nowego produktu
Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje polityki cen związane z wejściem nowego produktu na
rynek:

Polityka wysokich cen- skierowana głównie do niewrażliwych na cenę konsumentów ,
zainteresowanych kupnem towarów wysokiej jakości, ekskluzywnego. Wysoka cena
rekompensuje nie wysoką sprzedaż a nawet wysokie koszty produkcji

Polityka niskich cen- skierowana do klienta masowego , wrażliwego na cenę.
Przedsiębiorstwo zarabia tu na wysokiej sprzedaży i niskich kosztach produkcji i dystrybucji.

Polityka penetracji rynku- polega na ustalaniu niskiej ceny na nowy produktów celu
przyciągnięcia znacznej liczby kupujących i uzyskania dużego udziału w rynku po czym po
wyeliminowaniu konkurencji zniechęconej niskimi zyskami podnosi się cenę.

Polityka zgarniania- polega na zastosowaniu wysokiej ceny dla nowego produktu, w celu
przyciągnięcia klientów o odpowiednim statusie i skłonienia ich do zakupu a także aby stali
się wzorem dla innych Następnie stopniowo obniżamy cenę przez co popyt się zwiększa.
Wybór polityki cenowej
Podstawą wyboru celów oraz strategii ich realizacji musi być analiza czynników otoczenia
oddziałujących na przedsiębiorstwo oraz analiza zasobów firmy.
Wybierając politykę cen przedsiębiorstwo zatem zwracać uwagę na następujące czynniki:
 oczekiwania nabywców, co do ceny,
 koszty wytworzenia i zbytu produktów,
 konkurencję na rynku.
Uwzględniając wymienione powyżej czynniki możemy wyróżnić następujące Rodzaje polityk
cenowych:
 Polityka cen zorientowana na popyt.
Uwzględniając oczekiwania nabywcy co do ceny, należy rozważyć ile są skłonni zapłacić za produkt.
 Polityka zorientowana na koszty.
Podstawową zasadą w stosowaniu tej polityki cen jest zasada ekonomiczności która mówi że
przychody ze sprzedaży produktu mają pokrywać poniesione koszty całkowite i wygenerować zysk.
 Polityka zorientowana na konkurencję.
Przy ustalaniu ceny należy brać pod ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz