Dynamika życia w podregionach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika życia w podregionach - strona 1 Dynamika życia w podregionach - strona 2 Dynamika życia w podregionach - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: dane statystyczne, charakterystyki opisowe zmiennych: przyrost, stopa, mieszkania; modele regresji i ich analiza.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE
DYNAMIKA ŻYCIA W PODREGIONACH
Analiza statystyczna na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2009 roku
Kraków, Listopad 2010
Spis treści
Wprowadzenie
Statystyka to nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska masowe. Duża część dziedzin wiedzy zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka. W Polsce badania statystyczne prowadzi przede wszystkim GUS (Główny Urząd Statystyczny ) .
Od 2008 roku w Polsce istnieje 66 podregionów w obrębie których znajdują się powiaty. Posługując się narzędziami i metodami analizy statystycznej jesteśmy w stanie wykazać wnioski ukazujące słabe i mocne strony polskich podregionów oraz porównanie ich ze sobą co z kolei prowadzi do ich rozwoju.
W mojej pracy spróbuję dokonać analizy statystycznej oraz przedstawić zależności jakie występują pomiędzy trzema zestawieniami danych, opisującymi pewne aspekty życia w Polsce. Dane statystyczne
Przyrost naturalny na 100 ludności w danym podregionie. W dalszej części pracy zmienną tę będziemy nazywać „przyrost”.
Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) dotycząca danego podregionu. W dalszej części pracy zmienną tę będziemy nazywać „stopa”.
Mieszkania oddane do użytku na 1000 ludności. W dalszej części pracy zmienną tę będziemy nazywać „mieszkania”.
Tabela 1 a: Dane do analizy
Podregiony
Przyrost naturalny na 100 ludności
Stopa bezrobocia rejestrowanego w %
Mieszkania oddane do użytku na 1000 ludności
łódzki
-2,3
10,8
2,9
miasto Łódź

(…)

… z prawem danego kraju, jako poszukująca pracy.
natomiast Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca wyliczanie stopy bezrobocia zgodnie z następującą definicją: za bezrobotną uważa się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie poniższe warunki: ukończyła 18 lat;
aktualnie nie pracuje (nie świadczy pracy w rozumieniu definicji MOP), ani nie odbywa przyuczenia do zawodu z elementami nauki praktycznej…
wykładniczej. Współczynnik determinacji wynoszący 12% oznacza, iż model ten jedynie w 12%-ach uzasadnia zmianę wartości zmiennej „mieszkania” od zmiany wartości zmiennej „przyrost”.
Analiza regresji pomiędzy zmiennymi : „stopa” - „mieszkania”
Rysunek 14:Wykres punktowy-typ linii trendu-wielomianowy
Obliczenia dokonane dla zmiennych „stopa” - „mieszkania” wykazały następujące wyniki :
poziom istotności 
5…
….
Modele regresji i ich analiza
Termin regresja dotyczy kształtu zależności pomiędzy cechami. Dzieli się na analizę regresji liniowej i nieliniowej. Wyznaczana zależność jednej zmiennej od innej przedstawiana jest w postaci wiążącej je funkcji liniowej lub innej-bardziej złożonej. Regresja to w statystyce metoda, pozwalająca na zbadanie związku pomiędzy różnymi wielkościami występującymi w danych…
… w praktyce sprowadza się do dwóch faz:
konstruowanie modelu - budowa tzw. modelu regresyjnego, czyli funkcji opisującej, jak zależy wartość oczekiwana zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających. Funkcja ta może być zadana nie tylko czystym wzorem matematycznym, ale także całym algorytmem, np. w postaci drzewa regresyjnego, sieci neuronowej, itp. Model konstruuje się tak, aby jak najlepiej pasował…
… regresji pomiędzy zmiennymi : „przyrost' - „mieszkania”
Rysunek 13:Wykres punktowy - typ linii trendu -wykładniczy
Obliczenia dokonane dla zmiennych „przyrost” - „mieszkania” wykazały następujące wyniki :
poziom istotności 
5%
liczność n
66
współczynnik a
3,654
współczynnik b
0,384
współczynnik korelacji R
34,26%
współczynnik determinacji R2
11,73%
H0: ρ=0
H1: ρ0
statystyka testowa t
2,916941917…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz