Finanse Publiczne - Segmenty sektora finansów publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 13153
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse Publiczne -  Segmenty sektora finansów publicznych - strona 1 Finanse Publiczne -  Segmenty sektora finansów publicznych - strona 2 Finanse Publiczne -  Segmenty sektora finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:

Pochodzi z wykładów prowadzonych przez dr Jolanta Ciak. Wykłady prowadzone były na studiach magisterskich. Notatka zawiera 29 stron materiału z przedmiotu finanse publiczne i jest zapisana w formacie .doc. Notatka zawiera kompletne definicje, wykresy oraz schematy. Materiał ren będzie idealny do powtórki przed egzaminem u dr Jolanty Ciak oraz dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z przedmiotu finanse publiczne. Notatka opisuje w sposób dokładny następujące zagadnienia:
Potrzeby publiczne i sektor publiczny
Finanse publiczne – funkcje i struktura
Segmenty sektora finansów publicznych
Charakterystyka budżetu państwa
Wydatki budżetowe
Deficyt budżetowy i dług publiczny
Dług publiczny
Budżet JST
POTRZEBY PUBLICZNE I SEKTOR PUBLICZNY
POTRZEBY PODSTAWOWE
POTRZEBY WYŻSZEGO RZĘDU
DOBRA PRYWATNE
DOBRA PUBLICZNE
SEKTOR PRYWATNY A SEKTOR PUBLICZNY
STRUKTURA SEKTORA PUBLICZNEGO
FINANSE PUBLICZNE – ICH FUNKCJE ORAZ STRUKTURA
CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU PAŃSTWA
ZASADY BUDŻETOWE.
Zasada RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ
ZASADA ZUPEŁNOŚCI
ZASADA JEDNOŚCI:
ZASADA SZCZEGÓŁOWOŚCI
ZASADA JAWNOŚCI
JEDNOSTKI BUDŻETOWE
ZAKŁADY BUDŻETOWE
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONYWANIE BUDŻETU.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ.
Efekt wypychania.
Występowanie deficytów bliźniaczych.
Powiększenie długu publicznego.
Problem długu publicznego

Finanse Publiczne Studia Magisterskie Dr Jolanta Ciak
Wykład 1 + 2
Struktura Wykładu
1. Potrzeby publiczne i sektor publiczny. (Potrzeby, rodzaje potrzeb, dobro publiczne a dobro prywatne, sektor publiczny a sektor prywatny, struktura sektora publicznego).
2. Finanse publiczne - funkcje i struktura. (Pojęcie finansów publicznych, zakres finansów publicznych, finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania nauki, funkcje finansów publicznych: alokacyjna, redystrybucyjna i stabilizacyjna).
3. Segmenty sektora finansów publicznych
− Budżet państwa
− Budżet JST
− Jednostki sektora finansów publicznych
− jednostki budżetowe
− gospodarstwa pomocnicze − środki specjalne (zlikwidowane)
− zakłady budżetowe
− fundusze celowe
− NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
Charakterystyka budżetu państwa
(Pojęcie budżetu, zasady budżetowe, funkcje budżetu państwa, jednostki sektora finansów publicznych związane z wykonywaniem budżetu, rezerwy celowe, podstawy gromadzenia przez państwo dochodów budżetowych, rodzaje dochodów wg ustawy budżetowej, ujęcie dochodów w sprawozdaniach z wykonania budżetu państwa, tendencje zmian w dochodach budżetowych, wydatki budżetowe - ogólne ujęcie - co jest podstawą do realizowania przez państwo określonych wydatków, tendencje zmian w dochodach i wydatkach budżetowych.)
Wydatki budżetowe
(Pojęcie, różne klasyfikacje wydatków, wydatki wg ustawy o finansach publicznych, efektywność wydatków budżetowych - rola państwa, przesłanki racjonalizacji wydatków.)
Deficyt budżetowy i dług publiczny
(salda budżetu państwa, pojecie deficytu budżetowego, przyczyny występowania deficytu budżetowego, skutki deficytu dla gospodarki, finansowanie deficytu budżetowego, tendencje zmian w ostatnich latach w odniesieniu do deficytu budżetowego, deficyt w Polsce a deficyt w krajach UE, wymogi Traktatu z Maastricht w odniesieniu do deficytu budżetowego,
Dług publiczny - pojęcie i rodzaje, przyczyny powstawania długu publicznego, struktura długu publicznego skutki długu publicznego dla gospodarki, wymogi Traktatu z Maastricht finansach odniesieniu do długu publicznego, procedury ostrożnościowe i sanacyjne zgodnie z us

(…)

…, Senatu Krajowej rady Sądownictwa, Rzecznika Praw dziecka, Instytutu Pamięci Narodowej, Krajowego Biura Wyborczego, PIP i wiele innych.)
Plany dochodów i wydatków wszystkich jednostek w codziennym żargonie budżetowym noszą wdzięczne nazwy „świętych krów” lub „białych słoni”, co oddaje istotę ich „nietykalności” dla Ministra Finansów i rządu. Nietykalność powyższa ma dobre uzasadnienie, chodzi…
… budżetu - reprezentują podmiotowy układ budżetu. Podział budżetu na części ma znaczenie dla określenia tzw. Dysponentów środków budżetowych. Swoją część mają np.: Kancelaria prezydenta RP (01). Kancelaria Sejmu (02), Senatu (03), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, PAP, GUS , (19) - Budżet, Finanse Publiczne i inne instytucje finansowe, itp.
Podmiotowe kryterium wyodrębnienia części budżetu państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz