Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - strona 2

note /search

Polityka pieniezna , procent prosty złożony

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

PROCENT PROSTY Fv = Pv (1+n*r) r- stopa procentowa n- liczba okresów Fv - wartość przyszła Pv - wartość teraźniejsza lokaty PROCENY ZŁOŻONY Fv = Pv (1+r)n (1+r/m)m*n - 1 m - liczba okresów odsetkowych, kapitalizacja n - czas trwania inwestycji, liczba okresów rr (realna St. Proc.) = 1+rnom/1+r...

Polityka pieniezna, rodzaje i funkcjonowanie weksli i czeków

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

rodzaje i funkcjonowanie weksli i czeków Obrót wekslowy najwcześniej rozwinął się we Włoszech, a nieco później w Anglii a wiec tam gdzie najszybciej rozwinęła się wymiana handlowa. Weksel- jest dokumentem , w którym jako wystawca zobowiązuje określoną jednostkę( trasata) do zapłaty określonej sumy ...

Instrumenty i rodzaje transakcji na nim (bez przykładów)

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  • Rynki walutowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

rynek walutowy, instrumenty i rodzaje transakcji na nim (bez przykładów) Rynek walutowy - to zespól transakcji kupna i sprzedaży walut obcych., jest jednym z segmentów rynku pieniężnego , transakcje na nim mają charakter krótkoterminowy i warunki panujące na tym, rynku kształtują przepływ funduszy ...

Polityka pieniezna, bezrobocie a inflacja

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

BEZROBOCIE A INFLACJA Istnieją dwie przeciwstawne teorie: Teoria Philipsa, przyjmująca założenia o stałej korelacji między bezrobociem a inflacją. Bezrobocie jest tym wyższe, im niższa jest inflacja, i na odwrót, bezrobocie jest tym niższe, im wyższa jest inflacja. Polityka gospodarcza, która zwal...

Polityka pieniezna,charakterystyka rynku pieniężnego

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

*/charakterystyka rynku pieniężnego Rynek pieniężny określany jest jako ogół krótkoterminowych transakcji depozytowych i kredytowych. Transakcje rynku pieniężnego - przeprowadzane są w celu kształtowania płynności finansowej podmiotów gospodarczych i finansowych, czyli w celu zagwarantowania ciągł...

Polityka pieniezna,formy reglamentacji pieniądza

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1743

formy reglamentacji pieniądza W historii pieniądza papierowego istniały trzy formy reglamentacji jego emisji: Pełne pokrycie emisji banknotów - co oznaczało, że banknot nie mógł być wyemitowany bez pokrycia w aktywach realnych, system bardzo rygorystyczny. Limit emisji wyznaczony przez państwo - ...

Polityka pieniezna,Funkcje banku centralnego

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Funkcje banku centralnego 1).Bank centralny jest bankiem rozliczeniowym banków komercyjnych i innych instytucji finansowych. Każdy bank komercyjny ma rachunek banku centralnym, na którym rejestruje transakcje z innymi bankami komercyjnymi.- Tzn. dokonuje rozliczeń miedzy bankowych. 2). Bank centra...

Polityka pieniezna,funkcje pieniadza

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Funkcje pieniądza: Środek płatniczy Środek tezauryzacji Środek wymiany Miernik wartości W Polsce stosuje się cztery koncepcje podaży (agregatów) pieniądza, a mianowicie M0, M1, M2 i M3. Pojęcie M0 jest najwęższą koncepcją miary pieniądza. Jest to pieniądz o najwyższym stopniu płynności. Obejmu...

Instrumenty sterowania bezpośredniego

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Instrumenty sterowania bezpośredniego: 1 - wyznaczanie dopuszczalnego przyrostu wartości kredytów dla każdego banku (gdy wysoka rynkowa stopa % nie jest wystarczającą barierą do zahamowania popytu na kapitał pożyczkowy); 2- kontrola emisji papierów wartościowych (akcji, obligacji) - aby zahamować ...