Polityka pieniezna,formy reglamentacji pieniądza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniezna,formy reglamentacji pieniądza - strona 1

Fragment notatki:

formy reglamentacji pieniądza
W historii pieniądza papierowego istniały trzy formy reglamentacji jego emisji:
Pełne pokrycie emisji banknotów - co oznaczało, że banknot nie mógł być wyemitowany bez pokrycia w aktywach realnych, system bardzo rygorystyczny.
Limit emisji wyznaczony przez państwo - Państwo na drodze administracyjnej ustalało limit (pułap) emisji banknotów i na ogół nie miał on nic wspólnego z rzeczywistym zapotrzebowaniem gospodarki na pieniądz.
Emisja banknotów proporcjonalna do zasobów złota.- określała władza państwowa na drodze prawnej i im większe były np. zasoby złota , tym więcej można było emitować biletów bankowych i odwrotnie . stosunek banknotów do złota najczęściej kształtował się 3 ;1.System pokrycia proporcjonalnego był jednak postępem w stosunku do limitów bowiem oznaczał uelastycznienie emisji.
1.3.
*formy rozliczeń bezgotówkowych
Wprowadzenie do emisji pieniądza bezgotówkowego to kolejny etap w kierunku racjonalizacji obiegu pieniężnego.
W zamian za dostarczone przez klienta banknoty bank otwierał rachunek - był to rachunek na żądanie. Klienci mieli także możliwość lokowania środków na określony termin np. na pół roku, rok czy dłużej.- były to wkłady(rachunki) terminowe.
Dochód z procentu tym wyższy im dłuższy termin lokaty. Od wkładów na żądanie bank często w ogóle nie płacił odsetek. Istniały rozliczenia w obrębie rachunków jednym banku jak i jeżeli się miało rachunki w różnych bankach wtedy bank dłużnika przelewał na rachunek wierzyciela w innym banku i ta operacja to - polecenie przelewu. Inną formą rozliczeń bezgotówkowych był czek bankowy - dokument, na którym jego wystawca wydawał polecenie swojemu bankowi wypłacenia określonej sumy okazicielowi czeku. Z historycznego punktu widzenia następował proces nieustannej dematerializacji pieniądza.
Emisja pieniądza bezgotówkowego następowała albo w chwili lokaty pieniądza papierowego w banku albo wówczas gdy bank udzielał klientowi kredytu. Udzielenie kredytu praktycznie oznaczało emisję pieniądza bezgotówkowego i pieniądza w ogóle . Banki udzielały kredytów na sumy wielokrotnie wyższe od posiadanych rezerw pieniądza gotówkowego. Pieniądz bezgotówkowy nie jest ostatnia formą w ewolucji pieniądza , obecnie funkcjonuje coraz powszechniej pieniądz elektroniczny. Rachunki bankowe znajdują się w pamięci komputera. W rozliczeniach między bankami a ludnością wykształciły się trzy formy regulowania transakcji pieniężnych. 2.1.Instrumenty rozliczeniowe i kredytowe.
* znaczenie pojawienia się dokumentu kredytowego dla rozwoju rynku pieniężnego
Pojawienie się dokumentu potwierdzającego stosunek kredytowy miało kapitalne znaczenie dla d rozwoju bankowości. Wierzytelność w postaci dokumentu mogła być przenoszona z osoby na osobę. Dla jednostki udzielającej kredytu dokument potwierdzający ten fakt był ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz